College vraagt drie miljoen euro om met herstelplan te kunnen starten

Voorpagina » Nieuws » College vraagt drie miljoen euro om met herstelplan te kunnen starten

Voor het programma “Build Back Better” vraagt het college van B&W nu al aan de gemeenteraad een bedrag van € drie miljoen om de eerste projecten te kunnen starten/uitvoeren. De totale materiële en economische schade door de watersnoodramp in Valkenburg aan de Geul bedraagt € 400 miljoen. Daarvan is een deel van de schade dat voor rekening van de gemeente komt bijna € 60 miljoen.

Th.Dorrenplein

Geen duidelijkheid
Dit betreft schade aan bijvoorbeeld infrastructuur, gemeentelijke gebouwen en de kosten voor evacuatie en opruimen. Het college verwacht deze kosten te kunnen dekken uit de bijdragen van de Rijksoverheid, uit de Wet Tegemoetkoming schade bij rampen (W.T.S.) en uit de specifieke uitkering die door het Rijk is toegezegd. Over de hoogte van met name de specifieke uitkering bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid.

Raadsvergadering 9 november
Tijdens een besloten raadsinformatiesessie op 4 oktober stemde de voltallige raad unaniem in met de voorgestelde aanpak en gaf aan het college van B&W opdracht om dit nader uit te werken. De gemeenteraad vergadert op dinsdag 9 november vanaf 10 uur over dit voorstel en neemt dan een besluit.

← Vorig bericht

Gerard Hoenen te gast in De Sjporttaofel

Ladies Night in Berg en Terblijt

Volgend bericht →