College geeft geen geld voor geluidsarme A79

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Houthem » College geeft geen geld voor geluidsarme A79

In de kern Houthem St.GerlachBurgemeester Nuijtens maakte deze week bekend dat het College van B&W geen geld vrij maakt om het geluid dat de A79 produceert tegen te gaan. Als doekje tegen het bloeden wil men een onderzoek door een extern bureau bekostigen.
“Geluidswerende maatregelen kunnen alleen door Rijkswaterstaat genomen worden”, aldus Nuijtens. “En bij hun staat dit project niet hoog op de wensenlijst”.
De Dorpsraad van Houthem heeft op haar internetpagina www.dorpsraadhouthem.nl “verbijsterd” gereageerd op de College plannen. “De houdbaarheid van uitspraken, zelfs als ze op papier staan, lijkt in de gemeente Valkenburg aan de Geul wel erg kort” zo schrijft de Dorpsraad ontgoocheld.
Ze zien de afwijzing als puur verkiezingsbedrog. Ook is men verbolgen dat er geen enkele vorm van overleg is geweest.
Dinsdagavond 30 januari om 20.00 uur is de geluidsproblematiek van de A79 in Houthem één van de agendapunten in de Dorpsraad vergadering. De andere punten:
– proefproject Houthem Bruist;
– Sportcomplex;
– Jeugd;
– Kermis;
– Verkeer en
– Dorpsontwikkelingsplan.
——————————————————————-
Hieronder treft U het persbericht aan dat de Dorpsraad van Houthem St.Gerlach heeft uitgebracht naar aanleiding van het College besluit d.d. 16 januari 2007.
Persbericht
Werkgroep A79 Houthem verbijsterd: college weigert medewerking aan onderzoek
De door de dorpsraad Houthem – St. Gerlach ingestelde werkgroep A 79 heeft met verbijstering kennis genomen van het besluit van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul om geen middelen beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een onderzoek om te inventariseren met
welke maatregelen de overlast kan worden teruggedrongen.
Delen van het kerkdorp Houthem St. Gerlach worden al jaren geplaagd door geluidoverlast in en rondom hun woningen van de steeds drukker wordende A79, die zonder enige afscherming langs het dorp ligt. Al meer dan 10 jaar voeren de bewoners strijd, maar voelen zich door de gemeente aan het
lijntje gehouden. Uit het coalitieakkoord van de nieuwe gemeenteraad hadden zij –samen met de dorpsraad– hoop geput, dat de lokale politiek hier nu eindelijk werk van zou gaan maken.
De voortekenen waren gunstig: In een door de dorpsraad georganiseerd verkiezingsforum vóór de verkiezing van de gemeenteraad putten diverse politieke partijen zich uit om aan te geven dat ze iets aan deze overlast wilden gaan doen, ook al had niet iedereen dat even duidelijk in z’n verkiezingsprogramma staan. In het collegeprogramma dat het nieuwe college van burgemeester en wethouders in november jl. (!) aan de raad heeft gestuurd, is zelfs expliciet opgenomen dat het men samen met de werkgroep de (on)mogelijkheden zal inventariseren !
De houdbaarheid van dit soort uitspraken, zelfs als ze op papier staan, lijkt in de gemeente Valkenburg aan de Geul wel erg kort.
In een tweetal overleggen met verantwoordelijk wethouder Kleijnen heeft de werkgroep dit najaar eerst aandacht besteed aan het uitzoeken welke woningen eerder niet zijn opgenomen voor isolatiemaatregelen; door een wijziging in het beleid van het rijk bestond deze mogelijkheid nog tot 31
december 2006. Het was de bedoeling om nu te gaan onderzoeken welke maatregelen tot beperking van de overlast zouden kunnen leiden. Met zo’n vooronderzoek zou vervolgens gekeken worden naar de voor- en nadelen en de uitvoerbaarheid van de verschillende opties. Burgemeester en wethouders komen nu terug op dat voornemen: zij willen er geen geld en ambtelijke menskracht insteken. De toezegging om te lobbyen ziet de werkgroep als een zwakke poging van het college om gezichtsverlies te voorkomen. Immers: als je niets onderzoekt, waar ga je dan voor lobbyen ?
De werkgroep ziet de weigering niet alleen als puur kiezersbedrog: men is ook verbolgen dat burgemeester en wethouders zo’n besluit nemen zonder enige vorm van overleg. Aan de ene kant praat je over vervolgtrajecten en ondertussen wordt in het geheim een besluit genomen om de stekker uit de afspraken te trekken. Bovendien vraagt de werkgroep zich af wat wellness, waar de gemeente de mond vol van heeft, betekent als men zich kennelijk zo weinig gelegen laat liggen aan de wellness van de eigen bewoners..
De werkgroep heeft het college dan ook opgeroepen op dit besluit terug te komen.
Einde persbericht

← Vorig bericht

Ambtenaar voor Dorpsraden

Pastoor Mol voor het eerst in de Mauritiuskerk in Schin op Geul

Volgend bericht →