College brengt een eigen 'Gemeente Magazine' uit

Voorpagina » Toerisme » College brengt een eigen 'Gemeente Magazine' uit

Het college van B&W wil een ‘Gemeente Magazine’ gaan uitbrengen. Het blad zou eens per maand alle inwoners op de hoogte moeten brengen van de gemeentelijke berichten, vergunningen, plannen en mededelingen. Het blad VIA Limburg wordt vanaf 1 januari 2020 niet meer huis-aan-huis verspreidt.
Gemeente Magazine
Fractievoorzitter van de VSP, Jef Kleijnen, vindt dat alle raadsfracties in het blad moeten kunnen publiceren. In een brief aan het college van B&W schrijft hij: “Wij vinden als u een Gemeente Magazine gaat uitbrengen wat gefinancierd wordt met gemeenschapsgeld, de raadsfracties hier ook (op toerbeurt) kopij mogen aanleveren. Gelijke monniken, gelijke kappen.”
In de gemeente Beekdaelen – de nieuwe buurgemeente van Valkenburg waaronder o.a. Hulsberg en Schimmert vallen – wordt al een maandelijks magazine uitgebracht.
Heuvelland Magazine
Vandaag publiceert dagblad de Limburger een verhaal over een ander blad ‘Heuvelland Magazine’ genaamd, waarin het college van B&W ook publicaties wil verzorgen. Dit blad is een toeristisch blad met verhalen over Zuid-Limburg en wordt uitgebracht door Visit Limburg (de vroegere VVV Zuid-Limburg, red.). Het is een initiatief van de drie Lijn 50-gemeenten: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals. B&W van Valkenburg wil ook in dit blad een prominente plek hebben en heeft daar € 5000,- voor over.
Markant
In een concept verslag van een commissievergadering ABA (zie punt 5, red.) is te lezen dat het college tevens in gesprek is met de nieuwe redactie van het blad ‘Markant’ om daarin eveneens berichten te publiceren. Het blad is circa twee jaar geleden gestopt omdat de initiatiefnemer kwam te overlijden. Een doorstart van dit blad zal dan eerst noodzakelijk zijn.

← Vorig bericht

Bewoners kunnen hun zegje doen over Kerststad 2019

Programma amateurvoetbal zondag 22 december

Volgend bericht →