College licht raad niet in over rechtszaak rond bouwleges

Voorpagina » Nieuws » College licht raad niet in over rechtszaak rond bouwleges

Uit de reacties die TV Valkenburg van de politieke fracties heeft ontvangen blijkt dat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad niet heeft ingelicht over de lopende rechtszaak tegen projectontwikkelaar Wyckerveste. Zoals bekend heeft de rechtbank Limburg uitspraak gedaan in de door Wyckerveste aangespannen zaak over te betalen bouwleges voor de bouw van Par’Course. Het college is vergeten het normblad NEN2580 te publiceren. Daardoor loopt de gemeente Valkenburg aan de Geul
€ 485.801,04 aan bouwleges mis.

Politiek verneemt nieuws uit de lokale media
Het nieuws moesten de meeste raadsleden uit de media vernemen. Men was niet op de hoogte dat het college van B&W in een rechtszaak was verwikkeld met projectontwikkelaar Wyckerveste over het niet betalen van bouwleges.

Reacties politieke fracties in de raad
Het nieuws werd afgelopen donderdag bekendgemaakt. TV Valkenburg heeft aan alle fractievoorzitters in de gemeenteraad een reactie op dit nieuws gevraagd . Hieronder volgen deze in het kort. Klikt u op de partijnaam, dan kunt u de door de betreffende fractie opgestelde artikel 32-brief lezen.

CDA:
Hoe heeft het kunnen gebeuren dat tijdige publicatie van genoemde verordening niet heeft plaatsgevonden? Wie was/is hiervoor verantwoordelijk?

PGP:
Waarom moeten wij uit de krant vernemen dat deze situatie speelt? Hoe kan het dat dit – blijkbaar verplichte normblad – niet op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend is gemaakt, dan wel ter inzage is gelegd?

Algemeen Belang:
Het was ons in het geheel niet bekend dat deze kwestie onder de bestuursrechter was. Wij hopen dan ook snel duidelijkheid te krijgen over deze zaak, belangrijk is dat de onderste steen bovenkomt. Indien nodig schromen we niet om deze kwestie tijdens de eerstvolgende cyclus van de commissievergaderingen en aansluitende raadsvergadering aan de orde te stellen.

VVD:
De Valkenburgse VVD heeft hier geschokt kennis van genomen. Temeer omdat wij niet door het college geïnformeerd zijn over de zoveelste financiële misser. Alvorens wij echter over deze kwestie oordelen en hier politieke consequenties aan verbinden, vinden wij dat hier eerst vragen over gesteld moeten worden aan de verantwoordelijke wethouder.

VSP:
Wij hadden ook in eerste instantie hier schriftelijke vragen over willen stellen aan het college, maar het CDA en de PGP hebben dit al gedaan en wij kunnen ons grotendeels aansluiten bij hun vragen. Maar wij vinden dit niet ver genoeg gaan en willen hier een discussie over voeren met het college. Maandag hebben wij Presidium en zal dit dan ook aan de orde komen.

Hoe nu verder?
Maandag 18 januari is er een vergadering van het Presidium gepland. Deze vindt altijd achter gesloten deuren plaats en heeft als functie om de diverse onderwerpen in te plannen in de agenda’s van raadsadviescommissies en raadsvergaderingen. Het college van B&W heeft nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank.

← Vorig bericht

Ongekende Geschiedenis – De kruitmolen aan de Plenkertstraat & VIDEO

Politie houdt twee personen op scooter aan in Berg

Volgend bericht →