College lokt kiezer naar stemhokje voor parkeerpeiling

Voorpagina » Toerisme » College lokt kiezer naar stemhokje voor parkeerpeiling

Het college van B&W – in bijzonder wethouder Claudia Bisschops van het CDA en tevens zelf kandidaat voor de Provinciale Staten – proberen de inwoners van Broekhem-Noord naar de stembus te lokken op verkiezingsdag 20 maart a.s. En wel met een richtinggevende peiling over een mogelijke invoering van een parkeer vergunningsysteem in die wijk. Het Valkenburgse college beargumenteerd  dit als een “extra stimuleren” om naar het stemlokaal te komen. De opkomst voor de verkiezingen voor provincie en het waterschap zijn namelijk niet populair.
In het raadsinformatiebulletin van wethouder Claudia Bisschops legt zij de procedure uit. Per woonadres kan één stem over de invoering van een mogelijk parkeervergunningsysteem worden uitgebracht. Komt men stemmen dan ontvangt men ook een informatieblad waarin de gevolgen van vergunningparkeren toegelicht zijn.
Aan de hand van de uitslag van de peiling worden de vervolgstappen bepaald. Als de invoering van vergunningparkeren daadwerkelijk zal worden overwogen dan zal dit in overleg met de bewoners worden uitgewerkt. Aan de uitkomsten van de peiling en de gang naar de stembus zijn geen verplichtingen verbonden.
Klik hier om de raadsinformatiebulletin te lezen.

← Vorig bericht

€ 5631,- voor Ronald McDonald Kindervallei

Toch zeven inwonerbijeenkomsten over de Polfermolen

Volgend bericht →