College presenteert een sluitende begroting

Voorpagina » Nieuws » College presenteert een sluitende begroting

Het college van B&W presenteert een solide conceptbegroting. Tijdens de vergadering van dinsdag 8 november a.s. kan de gemeenteraad nog aanpassingen laten opnemen. “In principe is dit de sluitende begroting tot en met 2026,” zegt Niels Dauven, wethouder financiën. “Het college maakt duidelijke keuzes die ze gaan aanpakken, zoals de vrijetijdseconomie en een investering op cultureel gebied. Anderzijds kunnen we enkele onderwerpen niet oppakken die te maken met forse prijsstijgingen, de watersnoodramp en de ambtelijke formatie. Het is lastig om goede medewerkers te vinden voor de opgaven van het Rijk.”

Toeristenbelasting
Met ingang van 1 januari 2024 wordt de toeristenbelasting verhoogd met 50 eurocent per persoon per nacht. Voor de dagjesmensen geldt deze verhoging niet. “De gemeenteraad kan over een verhoging van de vermakelijkhedenbelasting nog beslissen. Overigens is door het wegvallen van pretpark de Valkenier, de grootste inkomstenbron van die belasting weggevallen,” aldus Dauven.

Afvalbelasting
De afvalstoffenheffing gaat per 1 januari a.s. wederom omhoog. “Niet zoveel als vorig jaar is afgesproken,” belooft Dauven. Op de lat stond € 70,- per huishouden. “Dat hebben we teruggedraaid naar € 40,- per huishouden.” Het tekort dat hierdoor ontstaat, bedraagt € 224.000,- en wordt afgedekt uit de algemene middelen. Overigens bekijkt wethouder Dauven een nieuwe methode van afvalstoffenheffing om de jaarlijkse kostenstijging beperkt te kunnen houden.

Watersnoodramp
Dauven zegt dat er nog steeds onzekerheid is over de specifieke uitkering voor de gevolgen van de watersnoodramp. “Er is hierover wel goed contact met het ministerie. De toetsing gaat nu plaatsvinden.”

Sportaccommodaties
“De beide sporthalen (de Polfermolen en de Bosdries, red.) worden gerenoveerd voor de komende 10 tot 15 jaar. Dat geldt ook voor alle buitensportaccommodaties voor een bedrag van maximaal 5 ton per vereniging. Daarmee zijn ze weer toekomstbestendig. Het college kijkt niet verder dan 15 jaar vooruit, omdat het verwacht dat de ledenaantallen tegen die tijd dusdanig anders zullen zijn, dat nieuwe keuzes gemaakt moeten worden,” aldus Dauven bij de presentatie van de conceptbegroting.

Energie en inflatie
Door de sterk stijgende inflatie kan de gemeente minder uitvoeren. Zo moet een nieuwe afweging gemaakt worden voor asfaltonderhoud. Daar is in de conceptbegroting 8 ton voor gereserveerd. Ook de energielasten voor alle gemeentelijke gebouwen neemt flink toe. Enige probleem is de exacte omvang van de prijsstijging. De gemeenteraad zal op een later tijdstip hierover ingelicht worden en om een extra krediet gevraagd worden. De kosten om de feestverlichting rond Kerststad Valkenburg vallen hier ook onder. Dauven laat desgevraagd weten dat die verlichting in LED is uitgevoerd. “We denken niet dat we deze eerder zullen doven dan andere jaren,” zei hij.

De ontwerpbegroting wordt dinsdag 8 november vanaf 10:00 uur besproken in de gemeenteraad.

← Vorig bericht

Lezing over de geschiedenis van het wielrennen

Herstelwerkzaamheden aan Geulkades gestart

Volgend bericht →