College raadt aanleg openbare toiletten af

Voorpagina » Toerisme » College raadt aanleg openbare toiletten af

Burgemeester en wethouders van Valkenburg willen geen openbare toiletten aanleggen in het centrum. Als reden wordt aangegeven dat het te verwachten is dat er beperkt gebruik van gemaakt wordt. Er zijn veel toiletmogelijkheden in het centrum – zoals bibliotheek, gemeentehuis, Polfermolen en de vele horeca- en detailbedrijven – aanwezig waar gebruik van gemaakt kan worden.
In het verleden hebben de Seniorenraad en de adviesraad Sociaal Domein gepleit voor de aanleg van een gemeentelijk openbaar toilet. “De gemeente ontvangt echter maar zeer weinig meldingen over onvoldoende toiletmogelijkheden in het centrum van bezoekers, sterker nog bij het KCC zijn deze niet bekend. De vraag is dus of de nood echt zo hoog is”, aldus het college van B&W in een raadsnota.
Het realiseren van een openbaar toilet kost anderhalve ton. De structurele kosten bedragen op jaarbasis € 25.000,-. De te verwachten inkomsten (uitgaande van € 0,50 cent per toiletbezoek) liggen ergens tussen de € 500,- en € 1.000,- per jaar.
Dit weekeinde is bekend geworden dat Valkenburg aan de Geul koploper is wat betreft het uitschrijven van boetes voor wildplassen. Volgens burgemeester en wethouders wordt het wildplassen in uitgaanscentra meestal tegengegaan via (verplaatsbare) plaskruizen of duurdere onzinkbare varianten.

← Vorig bericht

Valkenburg vanuit de lucht eeuw geleden

Waarom wordt er niet aan Valkenburgerstraat gewerkt?

Volgend bericht →