College van B&W gaat voor kwaliteit

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » College van B&W gaat voor kwaliteit

Gemeentebestuur wil goede invulling geven aan communicatieDeze week heeft het college van B&W van Valkenburg aan de Geul de reacties van de gemeenteraad ontvangen op het voornemen tot verkoop van gronden in de Dr. Erensstraat en de Gosewijnstraat. Dit voornemen heeft tot ongerustheid geleid in de Valkenburgse samenleving.
Het feit dat de benodigde en te doorlopen planologische procedures nog zullen volgen, is in de communicatie naar de inwoners van Valkenburg onderbelicht gebleven. De raad legt in zijn reacties hier terecht de nadruk op. De burgers vreesden door het college voor een voldongen feit te worden gesteld. Dit verklaart voor een belangrijk deel de reacties van omwonenden. Zij getuigen van een grote betrokkenheid bij de inrichting van het Geulstadje.
Deze betrokkenheid en de reacties van de raad, hebben het college ertoe aangezet om een goed communicatietraject naar de inwoners in te vullen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van zo concreet mogelijk uitgewerkte voorstellen over de inrichting van het Geuleiland en de twee beoogde bebouwingsplekken.
Bij het uitwerken van deze voorstellen gaat het college voor een kwalitatief hoogwaardige invulling die past in Valkenburg en de historische setting van de omgeving van het Geuleiland.

← Vorig bericht

Het VVV-Zuidlimburg organiseert

Foto's en film wandeldagen

Volgend bericht →