College vindt verbetering voetpad Schin op Geul niet nodig

Voorpagina » Nieuws » College vindt verbetering voetpad Schin op Geul niet nodig

“Een halfverharding van dergelijke paden levert geen verbetering op, is niet wenselijk en vergt meer onderhoud,” aldus luidt het antwoord van het college van B&W op vragen van de VSP-fractie.

Onbegaanbaar
De VSP-fractie attendeerde de gemeente in een artikel 32 brief nogmaals op de slechte staat waarin dit pad verkeert. Het is moeilijk begaanbaar voor wandelaars door het ontbreken van een goede verharding en zelfs onbegaanbaar voor mensen met een rollator of een rolstoel. Zij kunnen  niet door de draaihekjes en worden bovendien tegengehouden door een trap terplekke.
In juli 2020 werd het Struchtervoetpad door wethouder Vankan officieel geopend als verbindingspad tussen Strucht en Schin op Geul. Omdat deze benaming al bestond, werd het pad later omgedoopt in “Aan ut Siepke”.

Foto Hein Reuters, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Onduidelijkheden over aanpassingen ontwerp Croix de Bourgogne

Programma’s vanaf 23 januari

Volgend bericht →