College wil "kuil" in Gosewijnstraat verkopen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » College wil "kuil" in Gosewijnstraat verkopen

En plek voor uitbouw flatHet Valkenburgse gemeentebestuur stelt de gemeenteraad voor om de grond waarop het voormalige hotel Croix de Bourgogne in de Gosewijnstraat stond en de grond die gereserveerd is voor de uitbouw van de flat aan de Dr. Erensstraat te verkopen.
Daarbij verwijst de gemeenteraad naar de kaders die op 17 maart jl door de raad zijn aangenomen. Voor beide objecten zijn al kopers/investeerders.
Het College is, ingevolge het bepaalde in art. 160 lid 1 sub e van de gemeentewet, bevoegd zijn om besluiten in de privaatrechtelijke sfeer te nemen. Het College dient zich te houden aan de “programma’s en de financiële kaders waarbinnen deze bevoegdheid wordt uitgeoefend” zoals omschreven in de raadsnota.
De grondprijs is vastgesteld op € 1000,= per m2 voor beide locaties.
Foto’s Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2007/2008

← Vorig bericht

Jayme Xaya zingt over Valkenburg

Oranjeplein zag zwart van publiek

Volgend bericht →