College zet CDA-fractie voor het blok in Polfermolenkwestie

Voorpagina » Toerisme » College zet CDA-fractie voor het blok in Polfermolenkwestie
Het CDA Valkenburg aan de Geul heeft steeds uitgesproken dat de Polfermolen niet gesloten c.q. afgebroken zou worden. De in dit gebouw opgenomen functies zouden op enigerlei wijze gehandhaafd blijven. Het verkiezingsprogramma sprak hierover. Maar ook de verkiezingsfolders en diverse CDA-uitspraken via de media gaven en geven hoop aan verenigingen en andere gebruikers. Bovendien wil het CDA een maatschappelijke consultatie.
Wat schrijven burgemeester en wethouders intussen over de Polfermolen in de
ontwerp-begroting voor de planjaren 2019 – 2022?
– de sluiting van de Polfermolen staat er aan te komen: 31 december 2020;
– in het Polfermolenonderhoudsfonds hoeft de geraamde stortingen van € 716.000,= niet
door te gaan. Het geactualiseerde onderhoudsplan gaat nu uit van sloop of vervreemding;
– uiterlijk in de raadsvergadering van 10 december 2018 besluit de raad over het al dan niet (!) uitvoeren van een maatschappelijke consultatie.
Een aantal maanden maakt het CDA deel uit van het college van burgemeester en wethouders. Claudia Bisschops is ondermeer wethouder van financiën. Mede onder haar
verantwoordelijkheid is de ontwerp-begroting samengesteld. Zij heeft de verkiezingsbelofte
van het CDA dus niet waar kunnen maken. En haar bij enkele onderwerpen aan de dag gelegde open communicatie werkwijze heeft richting het college niet gewerkt. Het college komt niet actief met een voorstel een maatschappelijke consultatie te starten.
CDA-gemeenteraadslid Mary Verheggen – Penders liet in het Falcon radioprogramma ‘Valkenburg Actueel’ van 6 oktober jl. blijken dat zij nog niet op de hoogte was van het standpunt van het college. De stukken waren haar pas de avond ervoor aangereikt. Zij reageerde vol ongeloof op de voorgelezen passages uit de ontwerp-begroting.
Al met al zetten burgemeester en wethouders de CDA-fractie dus voor het blok: of de
verkiezingsbelofte nakomen en daarmee afstand nemen van haar eigen wethouder. Of
meegaan in het standpunt van het college en daarmee de CDA-stemmers/verenigingen/
Polfermolengebruikers in de kou laten staan.
← Vorig bericht

Uitslagen handbal van 6 en 7 oktober

Uitslagen hockey

Volgend bericht →