Collegevoorstel Polfermolen is onvolledig, wethouder trekt voorstel in

|
, , ,

Voor het agendapunt over de sluiting van het Polfermolencentrum zou worden behandeld, heeft wethouder
Remy Meijers (PGP-Sociaal Domein) de commissie E.F.T.R. woensdagavond meegedeeld het voorstel terug te trekken. “Er zijn mij zoveel reacties ter ore gekomen over dit voorstel dat ik met een nieuw voorstel naar de gemeenteraad wil komen”, verklaarde de wethouder. Uit de kritische vragen die alle politieke fracties naar voren brachten, bleek dat in het voorliggende collegevoorstel geen kosten zijn opgenomen, niet volledig is over een onderzoek naar alternatieve locaties waar verenigingen (tijdelijke of definitief) onderdak zouden kunnen vinden en onvolledig is omtrent de toekomstplannen van het gebied waarop nu het complex staat.

Tijdsdruk
Wethouder Meijers moet zijn huiswerk overdoen zegt de commissie. En nu goed. Hij kreeg veel vragen van de politieke fracties die hij beloofde te zullen beantwoorden voordat hij met een nieuw voorstel komt. Eén van de vragen van CDA en VVD was: “Wat heeft de wethouder bewogen om nu het (onvolledige) voorstel in te dienen? Meijers verdedigde zich door te zeggen: “Dit is onder tijdsdruk gebeurd. Er moet voor de begrotingsbehandeling (begin november, red.) een besluit genomen worden. Ik heb daags vantevoren nog overleg met verengingen in de Polfermolen gehad waaruit bleek dat er een probleem ligt in de Kloosterkerk. Het langer openhouden van de Theaterzaal en het café is een te grote kostenpost voor deze kleine gemeente. Er moet gewerkt worden aan een oplossing”.

Politiek reacties
De fracties willen wel garanties voor de verenigingen zien dat zij na 1 januari a.s. ergens onderdak vinden. Het CDA vindt dat er in dit dossier geen beleid gevoerd is. “Het komt erg ad-hoc over”, aldus Michel Lebouille. Gerti Silverentand van de VSP vroeg de coalitiepartijen of zij zich met dit voorstel in de maling genomen voelen. Pat-Jos Huisman van de PGP vindt dat alle benodigde info vóór de begroting aangeleverd moet worden. De PGP is voorstander van het handhaven van de kantine bij de sporthal. Jack Hermes zei namens de VVD dat de alternatieve locaties niet geschikt zijn om muziek te maken. De hele Polfermolen moet blijven zoals het nu is. Niet anders. Zeker zolang de coronacrisis duurt. En daar zijn we nog even zoet mee”. Bert Hardy van AB was kort en zakelijk. De woningbouwoptie is totaal niet genoemd. En waarom is er niet goed gecommuniceerd naar verenigingen?

kloosterkerk

Kloosterkerk wel of niet geschikt?
Tenslotte zei wethouders Meijers dat het technisch aanpassen van de Kloosterkerk geen probleem is. Als de aanpassingen extra geld kosten, moet bekeken worden waar dat geld gehaald moet worden. Meijers had voor de commissievergadering nog overleg met de besturen van de Kloosterkerk, harmonie kurkapel en mannenkoor Geulklank. Daaruit bleek onder andere dat de verenigingen twijfelen over het gebruik van het gebouw als repetitieruimte. Mocht dat blijken, moet er naar een andere oplossing gezocht worden. “Echter die is er niet op 2 januari 2021”, voorspelde wethouder Meijers.

Archieffoto’s TV Valkenburg

← Vorig bericht

COLUMN: De fata morgana die Croix de Bourgogne heet

Warme aftrap voor bijzondere actie Kinderboekenweek

Volgend bericht →