Commissie ABA mondt uit in marathonzitting

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Commissie ABA mondt uit in marathonzitting

Vergadering duurt ruim 3 uren.Met een toch niet al te grote agenda, mondde de Raadsadviescommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden(ABA) toch uit in een marathonzitting van ca. 3 uren.
Het vaststellen van de agenda nam hierbij nagenoeg 1 uur in beslag. Waarbij een stemming(3-3), over het bespreken van de nota “leefbaarheid in de kernen” uiteindelijk noodzakelijk bleek om uit de impasse te geraken.
Dit veroorzaakte begrijpelijke teleurstelling bij de aanwezige vertegenwoordigingen van de Dorpsraden. Zouden de verkiezingen om dit moment toch reeds hun schaduw vooruit werpen?
Bij het bespreekpunt “informatietraject Hart voor Valkenburg” presenteerde het college bij monde van de afdeling voorlichting haar zienswijze en plannen voor dit voor de inwoners belangrijke overheidsaspect. De commissieleden maakten hierbij in de meest uiteenlopende bewoordingen duidelijk dat zij eveneens een hart voor Valkenburg hebben.
Daarna kwam wederom de verkeersonveilige situatie Engwegen aan de orde. De conclusie was dat zoals reeds lang bekend, de gemeentelijke taak “handhaving” in de ogen van de commissie nog steeds veel te wensen overlaat. Wellicht dat in de toekomst door het beschikbaar stellen van meer gelden voor benodigde menskracht door de Raad een oplossing wordt gevonden.
Nagenoeg aan het einde van de vergadering stond men stil bij het voorstel om de Raadszaal te voorzien van webcams. Hierbij was het merendeel van de commissieleden toch bevreesd voor het feit dat het showelement bij de discussies de overhand zou krijgen ten opzicht van de feitelijke inhoud. Het voorstel werd voor nader onderzoek en onderbouwing via de griffier terug verwezen naar het College.

← Vorig bericht

Hoeft bouwer geenveiligheidsnormen in acht te nemen?

A.E.D. in jeugdhuis de Beemde

Volgend bericht →