Commissie: alternatieve parkeerscenario's bekijken.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Commissie: alternatieve parkeerscenario's bekijken.

Invoering nieuwe technieken werken tariefverhogend, vindt PvdA/D66.Tijdens de ingelaste extra commissievergadering over het parkeerbeleid voor de komende jaren hebben alle fracties erop aangedrongen om alternatieve scenario’s te bekijken voordat ze een definitief besluit nemen over de parkeertarieven. Wethouder Remy Meijers (PvdA/D66) moet deze berekeningen voor de raadsvergadering van 17 dec. voorleggen aan de fracties.

Eén van de mogelijke scenario’s is het uitstellen van de tariefverhoging van 20 cent. Math. Knubben vond het vreemd dat, voordat de parkeergarage klaar is, al een verhoging van het tarief wordt opgelegd.

Wethouder Meijers vond het alleszins redelijk om nu al een tariefverhoging in te voeren. "We moeten een potje creëren om de parkeergarage te financieren", zei hij. "Afgelopen jaar is € 120.000 minder aan parkeergelden ontvangen. Om het rendabel te maken moeten we nu en straks de tarieven verhogen".
Begin volgend jaar wordt de aanschaf van alle parkeerapparatuur aanbesteed. "Vervanging is hard nodig. Voor de bestaande meters zijn geen onderdelen meer te krijgen", zei Meijers. Overigens willen alle fracties dat het gratis parkeren voor gehandicapten gehandhaafd wordt.

De reacties van de raadsfracties over de voorstellen (in verkorte vorm):

CDA:
Verhoging parkeertarieven komende jaren is noodzakelijk i.v.m. nieuwe aanschaf apparatuur, potje creëren en aanzuivering tekorten parkeergarage. Maar nu al laten ingaan? CDA is voor Valkenburg Pas met betaling. Gratis parkeren voor invaliden handhaven: zij hebben geen keuze vindt het CDA.
PPGV:
Rampzalig voorstel voor inwoners en bezoekers. Met onze vragen is bjna niets gedaan. Inwoners worden nu als melkkoe gebruikt om centrumplan gerealiseerd te krijgen. Vanaf 1-1-13 verhoging parkeergeld van € 1,50 naar € 1,70. PPGV is ook geen voorstander van betaald parkeren voor gehandicapten.
PvdA/D66:
Invoering nieuwe technieken werken tariefverhogend, vindt PvdA/D66. Slagbomen in parkeergarage betekent 21% BTW afdracht. Zou dit het bovengrondsparkeren bevorderen? PvdA/D66 zet vraagtekens bij genomen besluit inzake parkeergarage in juni 2009. "Zijn de cijfers waarop het besluit is gebaseerd, wel correct geweest".
Algemeen Belang:
Waar wordt over besloten? Enkele gehoorde voorstellen / alternatieven uitwerken door college en voor de raadsvergadering van 17 dec. voor te leggen. Parkeertarief in de Broekhemse Koningswinkelstraat wordt verhoogd van 80 cent naar € 1,70?

Wethouder Meijers reactie:
Onrendabele investering van € 10 milj. en btw afdracht moet gefinancierd worden. Daarom is verhoging parkeertarief nodig. Om de parkeergarage rendabel te maken moeten we nu een beetje verhogen en straks weer verhogen. Ondernemers- en inwonerscommissie van het programma Hart van Valkenburg hebben vooraf hun goedkeuring gegeven aan dit voorstel. Meijers verwacht niet dat veel klanten elders gaan winkelen, ook vanwege de extra kosten voor dure benzine en tijdsverlies.

KLIK HIER om de gewijzigde raadsnota over parkeren en parkeertarieven te lezen.
← Vorig bericht

Raad moet nu besluit nemen over padenplan.

Inbraak en diefstal op klaarlichte dag.

Volgend bericht →