Commissie bespreekt resultaten bijeenkomsten Polfermolen

Voorpagina » Toerisme » Commissie bespreekt resultaten bijeenkomsten Polfermolen

Woensdag 8 mei vanaf 18:00 uur is een commissievergadering gepland in de raadzaal van het gemeentehuis over de gehouden informatiebijeenkomsten over de toekomst van de het sport- en recreatiecentrum de Polfermolen.
Aanleiding
De Polfermolen is een multifunctioneel centrum met meerdere voorzieningen voor de inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul. De Polfermolen kost de gemeente €1,8 miljoen per jaar. In 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat die kosten teruggebracht moeten worden naar € 600.000,- per jaar en er dus € 1,2 miljoen bezuinigd moet worden. Vanaf 2021 moet deze bezuiniging gerealiseerd zijn. Voor het invullen van deze bezuiniging is een plan voor de toekomst van de Polfermolen gemaakt. Daarin blijft een aantal voorzieningen – al dan niet in afgeslankte vorm – bestaan, en worden er woningen rond het complex gebouwd.
Verslagen
De gemeente heeft alle stukken die betrekking hebben op de toekomst van de Polfermolen online geplaatst. Samen met alle verslagen van de zeven gehouden bijeenkomsten. Dit vindt u hier. U kunt teruglezen wat er door de bezoekers is ingebracht.
Traject tot besluitvorming
Woensdag 8 mei worden geen besluiten genomen. De door inwoners ingebrachte ideeën en bezwaren tijdens de informatiebijeenkomsten wordt besproken door de commissieleden.
Dinsdag 21 mei om 19 uur stelt de gemeenteraad de output van de bewonersavonden en reacties op film vast. Dit dient als input voor de aanbesteding. Tevens het vaststellen van de kaders voor de aanbesteding.
Na de zomervakantie wordt de definitieve uitvraag aan marktpartijen gedaan. In december 2019 wordt de uitkomst van de aanbesteding besproken en gegund. Het gehele jaar 2020 wordt gebruikt voor de detailplanning en de voorbereiding van de werkzaamheden uitgewerkt. Begin 2021 starten de werkzaamheden.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

April was een zeer zonnige en droge maand

Herten gestolen

Volgend bericht →