Commissie wil geen snelle sloop van de Polfermolen

Voorpagina » Nieuws » Commissie wil geen snelle sloop van de Polfermolen

Alle fracties in de commissie S.O.B. hebben dinsdagavond de nota over de visie Valkenburg-West afgeschoten. De wethouders Vankan en Meijers gaan met de nota terug naar het presidium, waar overleg zal plaatsvinden. De kans bestaat dat de nota niet in december door de gemeenteraad behandeld wordt. Het probleem ligt in het feit dat beide wethouders voor één raadsnota hebben gekozen waarin EN de visie rond Valkenburg-West EN de sloop van de Polfermolen samen geaccordeerd moest worden.

Korte reactie van de fracties
Alle fracties hebben heel veel vragen rondom de voorgestelde visie voor Valkenburg-West.
Het CDA vindt de visie nog niet rijp voor behandeling omdat niet alle inwoners hun zegje hebben kunnen doen.
Daarnaast ziet de VSP nog vele andere oplossingen voor Valkenburg-West waarbij voormalig huize Boslust een rol kan spelen.
De PGP is vooralsnog voorstander van sloop van de Polfermolen maar wil expliciet alle functionaliteiten van het gebouw elders onderbrengen.
AB kwam terug op een niet uitgevoerd amendement dat door een meerderheid van de raad in mei 2020 is aangenomen. “Je moet wel hele goede argumenten hebben om dat amendement niet uit voeren,” aldus Wim Weerts. Het college heeft nooit argumenten aangeleverd volgens AB. Weerts wees duidelijk op de verplichting om regelmatig onderhoud aan het gebouw te doen. “Gebeurt dat niet, dan zal het probleem Polfermolen zich over enkele jaren vanzelf oplossen,” is zijn stelling.
De VVD was ook kritisch op de visie: “Dit stuk is niet meer dan een plattegrond met aantekeningen die je overigens met een vergrootglas moet lezen, maar dat terzijde,” aldus Bianca Rooding-Eurlings.

Reactie wethouder Vankan
Vankan legde de commissie S.O.B. uit dat het hier om een visie gaat die voor de komende 20 tot 30 jaar gebruikt kan worden. “Komen veranderingen in het gebied, dan kan steeds op deze visie teruggevallen worden. En mogelijk afgeweken,” aldus de wethouder. Hij zei dat de Polfermolen en de basisschool zeker niet op korte termijn afgebroken worden. “Beide panden zijn volop in gebruik. De huidige gebruikers van de Polfermolen zitten er vanwege de gevolgen van de watersnoodramp. Voor hen zal eerst nieuwe opvang elders geregeld moeten worden. De gebruiker van de basisschool Valkenburg, onderwijskoepel INNOVO, vindt het een prima gebouw. “Uitbreiding in de toekomst vormt een probleem. De koepel zou graag een kindcentrum willen realiseren bij de school. Daar is op deze plek nu geen plaats voor,” zei Vankan.

Ongewis
Tenslotte zal de besproken raadsnota niet doorgeleid worden naar de raadsvergadering van december, maar opnieuw geagendeerd worden door het Presidium.

Screenshot video Dear Hunter

← Vorig bericht

Sloop uitgebrande panden Mommers in de Plenkertstraat

Walram verzuimt koploper Maastricht West te verslaan

Volgend bericht →