Commissievergadering over de begroting.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Commissievergadering over de begroting.

Ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling.Op woensdag 30 oktober vindt de commissie E.F.T. plaats ter voorbereiding van de begrotingsvergadering van 12 november a.s. Aanvang 19:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De voorlopige agenda is als volgt:

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen van de agenda.

3. Programmabegroting 2014 – 2017.

4. Sluiting.

Eerder liet de gemeente weten dat de lokale lasten in Valkenburg aan de Geul ten opzicht van de andere Limburgse gemeenten onder het gemiddelde liggen. Ze zijn in Valkenburg aan de Geul het laagst van alle Heuvellandgemeenten en Maastricht.

← Vorig bericht

Start voorverkoop kaarten Carnagala 2014.

Jan Deckerstraat nu opeens A-locatie?

Volgend bericht →