Woensdag extra commissievergadering inbreng over Polfermolen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Woensdag extra commissievergadering inbreng over Polfermolen
In de Polfermolen nieuwe stijl dient de realisatie van een zwembad met afmetingen van 8 bij 15 m vertrekpunt te zijn. Het realiseren van een zwembad 8 bij 25 m is optioneel.
Dit willen burgemeester en wethouders na de maatschappelijke raadpleging over de toekomst van de Poldermolen als vertrekpunt hanteren. En dat doen zij wanneer zij marktpartijen gaan vragen hun visie te geven op de door het college geformuleerde stedenbouwkundige uitgangspunten en programma van eisen voor een Polfermolen nieuwe stijl.
Deze uitgangspunten en eisen zijn door B&W beschreven in een uitgebreid voorstel aan de gemeenteraad. Het college vraagt de raad deze vast te stellen in zijn vergadering van 16 mei as. De commissiebehandeling van dit voorstel is op woensdag 8 mei om 18.00 uur in het gemeentehuis.
Verder noemen burgemeester en wethouders ondermeer als door hen gewenst uitgangspunt:
– huidige Polfermolenbebouwing dient te worden gesloopt met uitzondering van de sporthal;
– de hoogte en overige contouren van de toekomstige bebouwing blijft hoofdzakelijk binnen de contouren van de huidige bebouwing van de Polfermolen;
– het naastgelegen terrein Diepengaerde geldt daarbij als referentie voor de maximale bebouwingshoogte van de woningen in de Polfermolen nieuwe stijl;
– de huidige sporthal moet worden gerenoveerd. Deze moet ook voor evenementen geschikt te maken zijn;
– het is een vereiste dat een horecavoorziening wordt toegevoegd die minimaal de sportfuncties bedient en mogelijk breder ingezet kan worden;
– aan de kant van de Plenkertstraat kan een plint van winkels of horeca of andere commerciële functies worden toegevoegd.
Het bestemmingsplan zal door de gemeente gewijzigd (moeten) worden. De gemeente draagt niet meer dan € 600.000,- bij in de lasten voor de maatschappelijke voorzieningen die toekomen aan de gemeente.
Er komt een Polfermolen-nieuwsbrief.
In de nota met diverse bijlagen doen burgemeester en wethouders ook verslag van de maatschappelijke raadpleging rondom de toekomst van de Polfermolen. Een traject dat volgens hen door de bewoners werd gewaardeerd. Dit vindt u hier. U kunt teruglezen wat er door de bezoekers is ingebracht.
En een traject dat op onderdelen tot enige bijstelling van de plannen van het college heeft geleid.
Archieffoto TV Valkenburg
← Vorig bericht

Politie zoekt zilverkleurige Mercedes

Valkenburg aan de Geul hijst de 'Bokkenrijdersvlag'

Volgend bericht →