Coronacrisis: Kerken open met veel regelgeving

Voorpagina » Toerisme » Coronacrisis: Kerken open met veel regelgeving

De kerken openen hun deuren met ingang van Pinkstermaandag met maximaal 30 gelovigen volgens de geldende RIVM-regeling. Hieronder treft u per parochie de missen en de afspraken voor een bezoek aan de eucharistieviering aan.
Schin op Geul
In juni zal er op de volgende dagen om 10.30 uur een Heilige Mis zijn in de H.Mauritiusparochiekerk: Pinkstermaandag 1 juni en op de zondagen 7, 14, 21 en 28 juni is er een woorddienst.
Voor de Heilige Mis dient u zich per dienst aan te melden vóór vrijdag 18.00 uur voorafgaand aan de betreffende zondag. Dit kan op de volgende manieren:
via het contactformulier op onze website: www.kerkschinopgeul.nl
– via de mail: anita@kerkschinopgeul.nl
– telefonisch via 043-459 1647: op woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur en op donderdag en vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur;
Neemt u deel aan een viering in Schin op Geul of Oud-Valkenburg dan zijn de volgende regels van kracht:
– Kom binnen via de hoofdingang;
– Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk ontsmet u uw handen. In de kerk is handgel aanwezig.
– Volg bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om de kerk veilig te verlaten;
– Houdt 1,5 meter afstand;
– Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt;
– In de maand juni zal er nog geen communie worden uitgedeeld, er is alleen een geestelijke communie, dit i.v.m. de regelgeving hieromtrent.
– Uw bijdragen aan de collecte kan via een collectebus of het offerblok bij het verlaten van de kerk;
– Er wordt niet gezongen door gelovigen tijdens de viering;
– We geven elkaar geen hand;
– Kaarsen aanmaken, een persoon tegelijk in de Mariakapel.
Valkenburg-centrum
De mensen moeten zich via het parochiebureau aanmelden met naam en adres om te kunnen deelnemen aan de eucharistie.
Maximaal de eerste 30 personen (tot 1 juli). Dus eerst diegenen die zich aangemeld hebben via het parochiebureau.
Ze moeten zich houden aan de voorschriften die op de borden die in de kerk vermeld staan.
Geen communie-uitreiking. Geen handen schudden. Geen samenzang. Geen parochiebundels. Geen collecte. Op einde van de mis is er een collecteschaal waar ze hun gift kunnen geven.
Hygiëne moet nauwlettend in acht genomen worden. Staat ook op de borden in de kerk vermeld.
Per persoon zijn op de banken gele stikkers aangebracht. Uiteraard een echtpaar kan bij 1 stikker plaatsnemen.
De 1,5 meterregel wordt aangehouden.
De parochies Broekhem, Houthem en Berg
Voor de drie parochies geldt: wél aanmelden door de pastoor Burger te bellen: 06-28445131. Bij de kerkdeur staat een soort van ‘deurwachter’ met de lijst van namen van mensen die zich hebben aangemeld. Deze persoon maakt u ook attent op de veiligheidsvoorschriften.
Als u op de bonnefooi naar de kerk komt voor deelname aan de heilige Mis, dan loopt u het risico dat er al dertig mensen zijn en u niet naar binnen kunt.
Als bij uw aanmelding blijkt dat het aantal van 30 mensen reeds bereikt is, dan wordt men verwezen naar andere eucharistievieringen op zaterdagavond of zondag. Voor door-de-weekse Missen hoeft men zich niet op te geven. Door-de-weekse Missen zullen wel in de grote kerk plaatsvinden.
Extra HH. Missen
In de maand juni zal er in ieder geval weer een zaterdagavondmis zijn in Berg & Terblijt om 19.00 uur. Naast die van Broekhem om 17.30 uur.
Op de zondagen zal er óók om 19.00 uur in Berg een heilige Mis zijn. Naast de gewone Missen van 9.30 uur in Houthem en 11.00 uur in Berg. Op zondagen 14 juni en 21 juni is er óók H.Mis in Houthem.
Tweede Pinksterdag zijn de heilige Mis als volgt:
9.30 uur:  Broekhem (zoals gewoonlijk)
11.00 uur: Berg en Terblijt (zoals gewoonlijk)
15.00 uur: Houthem
19.00 uur: Berg en Terblijt.
H.Communie
Vanaf Sacramentszondag 14 juni zal de heilige Communie worden uitgereikt, met de nodige veiligheidsvoorschriften.
Hygiëne
De kerkgangers moeten zich houden een de voorschriften van hygiëne. Dat betekent handenwassen bij binnenkomst. Ook vlak voor het te Communie gaan zal de Communicant zijn handen wassen. Bij de ingang en bij de plaats waar de H. Communie wordt uitgereikt zal alles voor u klaar staan om uw handen te wassen.
Mensen zullen wegwijs gemaakt worden in de kerk.

← Vorig bericht

Snel actie op gecombineerd voet- en fietspad

Inzameling oud papier wordt hervat

Volgend bericht →