Coronacrisis: Laatste informatie vanuit de gemeente

Voorpagina » Toerisme » Coronacrisis: Laatste informatie vanuit de gemeente

Burgemeester Jan Schrijen heeft de gemeenteraad ingelicht omtrent de recentste informatie die op dit moment beschikbaar is. In de brief staan veel maatregelen opgesomd, die wij u niet willen onthouden. Let wel op bij het lezen: soms staat het woord “wij”. Daarmee wordt de gemeente bedoeld. Specifiek voor Valkenburg aan de Geul.
Weekmarkten kunnen doorgang vinden
Voor de weekmarkten geldt het advies dat deze kunnen doorgaan, zolang er minder dan honderd mensen gelijktijdig bij elkaar komen en de bezoekers en standhouders het advies om anderhalve meter van elkaar afstand te houden, in acht nemen. In Valkenburg aan de Geul zijn twee weekmarkten in Berg en in Valkenburg-centrum, waarvan de verwachting niet is dat de limiet van honderd personen wordt overschreden. Vooralsnog worden deze weekmarkten toegestaan waarbij vanuit de gemeente wel gemonitord wordt. Ook zijn/worden de kramen op een grotere afstand van elkaar geplaatst. 
Winkels blijven geopend
Met betrekking tot winkels is duidelijk dat deze niet vallen onder de reikwijdte van de noodverordening. Daarmee kan de bedrijfsvoering in winkels doorgaan met in acht name van de hygiënemaatregelen, waarbij aan iedereen het advies wordt gegeven om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Wel wordt geadviseerd om in overleg te treden met de winkeleigenaren om conform de noodverordening het aantal bezoekers te maximaliseren tot honderd personen gelijktijdig. Ook geldt het verbod op eet- en drinkgelegenheden in warenhuizen, shoppingscentra, grote supermarkten of andere winkels. De ratio achter dit verbod is dat voorkomen moet worden dat te veel mensen in een beperkte ruimte gedurende enige tijd bij elkaar zijn, om zo besmettingsgevaar te beperken. De gemeente geeft gevolg aan dit advies en spreekt, indien nodig, winkeleigenaren hier op aan. 
Bruiloften 
Voor bruiloften in het gemeentehuis geldt eveneens het verbod van samenkomst van meer dan honderd personen én het advies om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Gelet op de faciliteiten van ons stadhuis heeft de gemeente besloten om in samenspraak met het bruidspaar te bekijken of de bruiloft (gratis) verzet kan worden. Als dit niet lukt, wordt een absoluut maximum van 15 personen per bruiloft gehanteerd. Ook hier geldt dat de aanwezigen een afstand van 1,5 meter van elkaar dienen te betrachten. 
Begrafenissen
Bij begrafenissen geldt, naast de landelijke limiet van honderd mensen, de richtlijn van de uitvaartbranche. Hierin wordt geadviseerd niet meer dan dertig personen tegelijkertijd te laten bijeenkomen. Nu eet- en drinkgelegenheden gesloten zijn, kunnen koffietafels in de regel ook geen doorgang vinden. 
Afhalen en bezorgen maaltijden
Voor het afhalen en bezorgen van eten is toegestaan dat ook restauranthouders die nu nog geen bezorg- of afhaalfaciliteit hebben deze wel mogen inrichten. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis. En niet ter plaatse opeten. We bekijken ook hoe wij bezorgende ondernemers in het centrum tegemoet kunnen komen (bijvoorbeeld d.m.v. parkeerontheffingen).
Hotels
Voor hotels geldt dat deze niet vallen onder het gebod tot horecasluiting, dus kunnen deze open blijven. Eetgelegenheden binnen hotels mogen uitsluitend voor eigen gasten open blijven, zoals bepaald in de noodverordening. 
Aanbod van hulp
Ook in onze gemeente zijn er velen die hulp willen bieden en/of initiatieven willen starten. Met deze betrokkenheid zijn wij natuurlijk erg blij. Het advies vanuit de regio is daarbij wel dat de gemeente haar primaire rol zuiver houdt en de GGD, de Veiligheidsregio, de zorgverzekeraars en/of brancheorganisaties in positie te houden. De gemeente stemt dit soort initiatieven regionaal af en verwijst initiatiefnemers door naar organisaties die reeds een coördinerende taak in deze crisis hebben. 
Bestuurlijke continuïteit
Uw college en de ambtelijke organisatie volgen de situatie op de voet en ondernemen actie zodra dit nodig is. Zo komt het college elke dag – via tele-conferencing – bij elkaar om de situatie van dat moment te bespreken. Tevens zijn er direct maatregelen genomen binnen de gemeentelijke organisatie, om onze medewerkers te beschermen én de gemeentelijke taken goed te kunnen uitvoeren. Hiervoor is een ambtelijk crisisteam onder leiding van de gemeentesecretaris ingericht. 
Communicatie: geen Mazjerang
De ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Voor het uitgeven van het nieuwe maandblad Gemeinte Mazjerang moeten we de input ruim 14 dagen vooraf aanleveren. Gezien de huidige situatie en de snelle ontwikkelingen is het voorlopig niet mogelijk om een maandblad uit te geven met correcte en actuele informatie. We doen ons uiterste best om inwoners en ondernemers zo goed mogelijk over actuele zaken te informeren. Dit doen we via onze website (www.valkenburg.nl/coronavirus), facebook, digitale nieuwsbrief en lokale media waaronder TV Valkenburg. Hierbij volgen we nauwlettend de informatie van Rijksoverheid, RIVM en de Veiligheidsregio.
Einde brief burgemeester aan de gemeenteraad.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Coronacrisis: Gemeentehuis op afspraak te bezoeken

Coronacrisis: Helder filmpje over handen wassen

Volgend bericht →