Coronacrisis: Striktere handhaving groepsvorming en alcoholverbod

Voorpagina » Nieuws » Coronacrisis: Striktere handhaving groepsvorming en alcoholverbod

In een brief aan de gemeenteraad laat het Valkenburgse college van Burgemeester en Wethouders weten
dat politie en boa’s de coronaregels strenger zullen gaan handhaven. “Hierbij is extra aandacht voor groepsvorming en het alcoholverbod. Bij de handhaving op straat doen wij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Het uitgangspunt blijft dat er eerst wordt gewaarschuwd na een overtreding. Als echter de maatregelen niet worden opgevolgd of nageleefd, zeker nadat men daarop is aangesproken, zal verbaliserend worden opgetreden. Om te voorkomen dat er regionale verschillen ontstaan, zoals de afgelopen maanden weleens gebeurde, is gezamenlijk met de politie een landelijk handhavingskader COVID-19 opgesteld,” aldus een passage uit de brief.

Bronsdaelgroeve Geulhem

Illegale activiteiten in mergelgroeves
Naast bestuurlijke maatregelen omtrent de ingestelde gedeeltelijke lockdown, schrijft burgemeester Schrijen ook iets over de illegale feesten in grotten en groeven van Valkenburg aan de Geul en omstreken in het recente verleden. Daaruit blijkt dat de betrapte jongeren niet uit onze regio komen maar afkomstig zijn uit andere delen van Nederland. De jongeman die een val maakte van rond de 10 meter en daarbij gewond raakte, was afkomstig uit Noord-Brabant. Hij was onderdeel van een groep jongeren uit die provincie.
“Met politie en Boa’s van de gemeente, Limburgs Landschap en de Provincie Limburg is afgesproken om het toezicht op de grotten de komende tijd te verscherpen,” aldus Schrijen.

Coronacijfers
Schrijen schrijft dat “de situatie in Zuid- Limburg op dit moment ‘zorgelijk’ is. Ook in Valkenburg aan de Geul zien we dat het aantal besmettingen in de laatste weken toeneemt.” Zie nevenstaand, recent staatje.

← Vorig bericht

Rijksmonumenten krijgen infoborden

De beweegmakelaar brengt mensen in contact en in beweging

Volgend bericht →