De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland afd. Valkenburg diverse maatregelen vastgesteld om de versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juni gestalte te geven. Men verwacht dat het drukker zal worden omdat de horeca weer open mag. De openstelling gaat onder voorwaarden. Gemeente en KHN willen het bezoek veilig laten verlopen. In het historische centrum gelden vanaf maandag 1 juni bijzondere maatregelen in het kader van de anderhalvemeter-afspraak.

Grotestraat-centrum

Horeca legt afspraken vast in ‘Verdrag van Valkenburg’
Vanaf 1 juni mogen restaurants en cafés weer open. Samen met ondernemers en KHN zijn richtlijnen voor horeca-bedrijven opgesteld. Deze zijn vastgelegd in een zgn. ‘Verdrag van Valkenburg’. Het is een richtlijn gebaseerd op informatie die nu bekend is. Wettelijke regels zoals (lokale/regionale) noodverordeningen blijven onverkort van toepassing. In het Verdrag van Valkenburg’ staat onder andere:
– Vooraf reserveren is verplicht, ook voor terras. Bij reserveringen wordt met tijdsloten gewerkt;
– Ieder terras is voorzien van een veiligheidscoördinator die aanspreekpunt is voor zowel gasten als voor mensen die helpen Valkenburg veilig te houden;
– Duidelijke afspraken over afstanden op het terras en binnen in de horecagelegenheid.

Bogaardlaan

Extra ruimte voor terrassen in Valkenburg centrum
Horeca-ondernemers in het centrum van Valkenburg krijgen tijdelijk extra ruimte voor terrassen. In de Bogaardlaan en aan het Casinoplein en Theodoor Dorrenplein kunnen de horeca-ondernemers hun bestaande terrassen uitbreiden. Voor ondernemers die op hun huidige locatie geen mogelijkheid hebben om uit te breiden, is een ‘ondernemerscollectief’ in het leven geroepen. Ondernemers kunnen zich aansluiten bij dit collectief en hun gezamenlijke plan voor extra terrasruimte indienen bij de gemeente. Het ondernemerscollectief kan een gezamenlijk plan indienen voor extra terrasruimte op bijvoorbeeld het Walramplein of Dr. Erensplein. Voorwaarde is dat het centrum altijd bereikbaar blijft voor hulpdiensten, bewoners en onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte.

Inzet Hospitality guides van VVV
De gemeente heeft door diverse grote evenementen al veel ervaring met crowd-management. In de afgelopen jaren zijn andere hospitality guides ingezet op drukke dagen tijdens Kerststad. De inzet van deze gastheren en –vrouwen is zeer succesvol. Daarom zullen ook vanaf 1 juni hospitality guides worden ingezet, die bezoekers wegwijs maken en ook aanspreken als de regels van ‘social distancing’ onvoldoende worden nageleefd.

Attracties gaan eerder open
Diverse attracties willen graag hun deuren weer openen voor Hemelvaart. Conform noodverordening is het noodzakelijk dat er een plan ligt dat is ingediend bij de gemeente en door de Veiligheidsregio is goedgekeurd. Zonder goedgekeurd plan mogen de attracties niet open. Voor alle attracties geldt dat gasten vooraf moeten reserveren en dat de bezoekerscapaciteit wordt verkleind. Samen met de ondernemers bekijkt de gemeente het plan van iedere attractie afzonderlijk voordat deze ter goedkeuring aan de Veiligheidsregio wordt voorgelegd. Inmiddels is duidelijk dat alle attracties voor Hemelvaart open kunnen.

Parkeergarage Aan de Kei

Maatregelen voor autoverkeer
Bezoekers van Valkenburg-c. worden verdeeld in winkelend publiek en horecabezoekers. Bezoekers die komen om te winkelen worden doorverwezen naar parkeergarage Aan de Kei. Deze parkeergarage ligt centraal in het winkelgebied en heeft een behoorlijk parkeervolume. Horecabezoekers worden naar één van de twee parkeerplaatsenclusters ‘Oost’ (Walramplein, Berkelplein en Burg. Henssingel, Valkenheim en Geulpark) en ‘West’ (Odaparking, Pr. Margrietlaan en Par’Course) verwezen. Bezoekers aan attracties worden verzocht zoveel mogelijk bij de betreffende attractie te parkeren.

Maatregelen voetgangers Valkenburg-centrum
Ook voor voetgangers wordt het centrum van Valkenburg opgedeeld in het winkelgebied en het historisch centrum. Het winkelgebied is recent aangepast en daardoor ruim van opzet. Daarom worden hier geen regulerende maatregelen genomen. Voetgangers hebben voldoende ruimte om zich verantwoord onder elkaar te verspreiden. Als door monitoring blijkt dat dit in de praktijk onvoldoende is, worden aanvullende maatregelen getroffen.

Muntstraat

Eénrichting-loop-verkeer in centrum
Anders dan in het winkelgebied is het voor bezoekers in het historische centrum zeer lastig om altijd de minimale afstand van 1,5 meter aan te houden. Het loopgedeelte in de Grotestraat is bijvoorbeeld maar drie meter, de Muntstraat en Berkelstraat zijn nog smaller. Om de loopstroom voor alle typen voetgangers – snel, langzaam, gezinnen, rolstoelen, rollators, kinderwagens – op gang te houden is het noodzakelijk om éénrichtingsverkeer voor voetgangers in te voeren. Eénrichtingsverkeer geldt tussen 11 op de ene dag en 7 uur in de ochtend de volgende dag in de Grotestraat Centrum, Muntstraat, Berkelstraat, De Guascostraat, Walravenstraat, Bogaardlaan en Engelbertstraat. Tussen 7 en 11 uur op iedere dag zijn genoemde straten open voor bevoorrading.

Op de andere straten in het historische centrum blijft voetgangersverkeer in twee richtingen vooralsnog mogelijk. Alleen aan de Neerhem en aan het Grendelplein, waar smalle trottoirs zijn, wordt ook éénrichtingsverkeer voor voetgangers ingesteld.

Foto’s Fons Winteraeken, TV Valkenburg