Coronacrisis: Vanaf vandaag meer versoepelingen

Voorpagina » Toerisme » Coronacrisis: Vanaf vandaag meer versoepelingen

Vanaf vandaag – Pinkstermaandag 1 juni 2020 – gelden nieuwe maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Dat virus is nog niet weg maar goeddeels onder controle. Dus ga naar buiten en geniet, maar houd je aan de basisregels: vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand, werk zo veel mogelijk thuis en blijf thuis als je klachten hebt. Heb begrip voor elkaar, elkaars situaties en keuzes. En zorg voor elkaar, door dingen te laten, dingen anders te doen en er voor elkaar te zijn. Op afstand, maar samen blijft het motto.
Horeca open op 1 juni vanaf 12.00 uur
Restaurants en cafés mogen op Pinkstermaandag, 1 juni vanaf 12.00 uur hun deuren openen voor maximaal 30 gasten. Op de terrassen geldt geen maximumaantal personen. Zowel binnen als buiten, moet iedereen zitten (aan een tafel of aan de bar) en 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Mensen van één huishouden en mensen die met zijn tweeën zijn, hoeven geen afstand te houden.Verder geldt een aantal aanvullende maatregelen zoals een gezondheidscheck en handen wassen bij de deur.
Gemeenten en horecaondernemers hebben in overleg met elkaar gekeken naar mogelijkheden en maatwerk op de diverse locaties. Op sommige plekken is er ruimte om terrassen te vergroten, maar op andere plekken is dat niet het geval. Bovendien gelden er in diverse stadscentra speciale maatregelen om bezoekersstromen en drukte in goede banen te leiden. Om reisbewegingen en drukte nog te beperken, doet ook Koninklijke Horeca Nederland de oproep, om in 1e instantie vooral de lokale ondernemers te steunen.
Bioscopen, musea, monumenten en culturele instellingen
Bioscopen, filmhuizen, musea, monumenten, concertzalen, podia, theaters en vergelijkbare culturele instellingen mogen ook op 1 juni vanaf 12.00 uur weer open. Per afzonderlijke ruimte mogen maximaal 30 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn. Ook hier dienen alle aanwezigen onderling 1.5 meter afstand te houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Voor musea en monumenten geldt verder dat bezoek plaatsvindt via een vooraf gereserveerd tijdvak.
Of al deze instellingen ook daadwerkelijk op deze dag de deuren openen, hangt af van het feit of ze kunnen voldoen aan de richtlijnen en maatregelen. Sommige instellingen gaan mogelijk later open of kiezen ervoor om gesloten te blijven. Kijk voor de actuele informatie over opening en maatregelen altijd vooraf op de website van de betreffende instelling of organisatie.
Openbaar vervoer
Vanaf 1 juni is voor iedereen ouder dan 13 jaar een niet-medisch mondkapje verplicht in het openbaar vervoer. Dit blijft alleen nog bedoeld voor noodzakelijke reizen. Op stations, haltes en perrons is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen. Reizigers die geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.
Volgende stap onderwijs
Het voortgezet (speciaal) onderwijs gaat op dinsdag 2 juni open. Scholen nemen zorgvuldige maatregelen om het risico op besmetting te bepreken. Ook hier moet de 1,5 meter afstand gehouden worden. Verder is het de bedoeling dat studenten het openbaar vervoer zoveel mogelijk mijden. De scholen informeren ouders wat dit precies voor leerlingen betekent.
Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is. De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer opengaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.
Landelijke lijn
Veiligheidsregio Zuid-Limburg volgt met de noodverordening de landelijke maatregelen. De nieuwe verordening treedt met ingang van 1 juni 2020 om 12.00 uur in werking. Deze geeft de politie, de Koninklijke marechaussee en aangewezen ambtenaren, zoals toezichthouders en opsporingsambtenaren, de mogelijkheid om te handhaven als dat nodig is. Gelukkig zien we in de praktijk dat ondernemers, instellingen en verenigingen zich goed voorbereiden en er alles aan doen om te zorgen dat maatregelen zo goed mogelijk opgevolgd (kunnen) worden. Hierdoor wordt een goede balans gezocht tussen de versoepeling en het tegengaan van het coronavirus.
Alleen samen krijgen we Corona onder controle.

← Vorig bericht

Veel zon en heel weinig regen in mei

Coronacrisis: Testen bij klachten, bel 0800-1202

Volgend bericht →