Coronacrisis: Ventilatiesystemen in scholen en gemeenschapshuizen

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Coronacrisis: Ventilatiesystemen in scholen en gemeenschapshuizen

Hoe zit het met de ventilatiesystemen in de basisscholen in de gemeente vraagt Lloyd Wagemans van de VSP-fractie in de gemeenteraad. Over een week starten de scholen en het covid-19 virus is nog niet weg. De vraag is dus actueel. Niet alleen in scholen maar ook in de gemeenschapshuizen in alle kernen van de gemeente en in de beide sporthallen de Bosdries in Berg en in de Polfermolen in het centrum.

Luchtventilatie school (schooldomein.nl)

De VSP vraagt aan het college wie de controles op de juiste toepassing van de ventilatiesystemen doet en “wie opdraait voor de te maken extra kosten indien blijkt dat hierdoor gevaarlijke situaties zijn ontstaan met verdergaande gevolgen zoals besmettingen dan wel die schoolgebouwen weer dicht moeten omdat ze niet aan de veiligheidseisen voldoen?”

Lees hier de gehele VSP-brief.


Geen optimale luchtkwaliteit reeds in 2015

In 2015 heeft de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul extra geld geïnvesteerd in een goed ventilatiesysteem in de toen nog te verbouwen basisschool De Valkenberg (voorheen de Plenkert, red.). Echter volgens de D66-fractie in de toenmalige gemeenteraad was het extra geld niet voldoende om een optimale luchtkwaliteit in de school te realiseren. Indien nu blijkt dat het vijf jaar geleden ingerichte ventilatiesysteem niet coronaproof is, rijst de vraag wie dan opdraait voor de extra kosten? Wat zullen de gevolgen voor het volgen van de lessen voor de schooljeugd zijn?

Foto: schooldomein.nl

← Vorig bericht

A79 uren afgesloten geweest

Kinderzwerfboekstation Schin op Geul deze week nog open

Volgend bericht →