De komende drie maanden zal BsGW geen activiteiten ondernemen om van ondernemers in Valkenburg aan de Geul lokale belastingen te heffen en innen. Alle automatische incasso’s worden opgeschort.
BsGW 
De dienst Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschap (BsGW) heft en int voor Valkenburg aan de Geul gemeentelijke belastingen. Het besluit om gedurende drie maanden niet over te gaan tot inning en heffing is genomen om ondernemers te ontzien in deze ook voor hen zware periode van coronabesmetting. Lees hier het gehele persbericht.
Lokale belastingen
Door BsGW worden ondermeer de volgende lokale belastingen geheven en geïnd:
– onroerend zaak belasting;
– toeristenbelasting;
– precariorechten;
– rioolheffing;
– afvalstoffenheffing;
– hondenbelasting;
– reclamebelasting;
– parkeerbelasting;
– leges;
– bijdragen op basis van de Bedrijven Investeringszone.