Criminelen op bezoek in Valkenburg aan de Geul

Voorpagina » Nieuws » Criminelen op bezoek in Valkenburg aan de Geul

De fysieke crimineel doet onder voor zijn digitale collega, maar bezorgt slachtoffers meer pijn. Deze conclusie kan getrokken worden uit het door de burgemeester Prevoo gepubliceerde bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Valkenburg aan de Geul maakt voor het eerst deel uit van dit onderzoek. Het heeft de naam Veiligheidsmonitor en het wordt elke twee jaar uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeenten en politie.

Fysieke crimineel
Vier procent van de inwoners van Valkenburg aan de Geul (per 1 januari 2022 bedroeg het aantal inwoners 16.167, red.) is in 2021 slachtoffer geworden van een geweldsdelict (bedreiging, seksueel geweld, mishandeling), 6% van een vermogensdelict (o.a. woninginbraak, fietsdiefstal, zakkenrollerij) en 4% van een vandalismedelict (vernielingen).

Impact
Van de slachtoffers van geweldsdelicten ondervond 34% emotionele, psychische, lichamelijke of financiële problemen. Bij slachtoffers van vermogensdelicten was dit 32% en bij vandalismedelicten 10%.

Digitale crimineel
Achttien procent van de inwoners kreeg de digitale crimineel op bezoek: 11% noemt online oplichting of fraude, gevolgd door 8% hacking en 2,8% kruist online bedreiging of intimidatie aan.

Impact
Zeventien procent van de slachtoffers van online criminaliteit ondervond emotionele, psychische of financiële problemen als gevolg van het delict.

Digitale crimineel te slim af
Van alle inwoners probeert 71% de digitale crimineel buiten de deur te houden via de keuze van sterke wachtwoorden. Ook wordt gebruik gemaakt van een virusscanner (57%) en worden er updates en back-ups uitgevoerd (50%).

Open deur voor de digitale crimineel
Van de inwoners heet 4% de digitale crimineel welkom. Zij nemen helemaal geen preventiemaatregelen.

Beide criminelen zijn gewaarschuwd 
Burgemeester Prevoo schrijft in het raadsinformatiebulletin behorend bij het bevolkingsonderzoek, dat hij voor de toekomst samen met de politie blijft inzetten op ondermeer grotere veiligheid en minder criminaliteit.

← Vorig bericht

Corrie van de Boorn In ’t Zunneke

Eén miljoen voor projecten hoogwaterveiligheid

Volgend bericht →