Croix de Bourgogne ligt in beschermd stadsdeel.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Croix de Bourgogne ligt in beschermd stadsdeel.

Is te lezen in de antwoorden op ingediende zienswijzen.De 27 ingediende bezwaren tegen het bestemmingsplan voor de bouw van Hotel Croix de Bourgogne zijn door het gemeentebestuur behandeld en niet-ontvankelijk verklaard. Eén van de zienswijzen die ingediend zijn had betrekking op het beschermd stadsgezicht.
In het ontwerpbestemmingsplan is de betreffende locatie mede bestemd als beschermd dorpsgezicht zegt het college in haar antwoord. "Het doet het karakter geen geweld aan, maar wordt zelfs versterkt", als de beredenering.

Over de klacht dat de Gosewijnstraat een ‘smalle steeg’ zou worden na de bouw van het hotel, antwoordt het college dat een klein deel, over een lengte van 20 meter, tot 8 meter breedte wordt teruggebracht. De totale lengte van de straat is 115 meter.

Een klacht van omwonenden gaat over hun privacy. Door de bouw van het hotel zal er een niet onevenredige aantasting van de privacy zijn voor de desbeteffende woningen. Indieners kunnen een planschadeverzoek indienen, stelt het college voor.
KLIK HIER om de antwoorden op alle zienswijze te lezen.

← Vorig bericht

Lid Judoclub Houthem boekt succes op LK

College lichtte Provincie in over 'motie eiken'.

Volgend bericht →