Croix is onlosmakelijk verbonden aan Boslust.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Croix is onlosmakelijk verbonden aan Boslust.

Hotel in centrum wordt dependance van hotel in Broekhem-Noord. Wethouder Charles van Melsen las een brief voor tijdens de commissievergadering afgelopen dinsdag die afkomstig was van dhr. Blommenstein van het Ontwikkelfonds. Deze projectontwikkelaar ontwikkelt Hotel Croix de Bourgogne en zoekt een exploitant die het hotel wil gaan exploiteren.
In die brief wordt gerefereerd aan een overleg dat afgelopen maandag heeft plaatsgevonden tussen burgemeester Eurlings en secretaris Bongarts van de gemeente en Blommenstein van het Ontwikkelfonds NV.

De gemeenteraad is niet op de hoogte van de inhoud van deze brief. Daarom werd deze voorgelezen en binnenkort ter inzage gelegd voor de raadsleden. Blommenstein bevestigde het overleg en sprak zijn ambitie uit over de realisatie van hotel Croix de Bourgogne en Huize Boslust.
Het hotel wordt een dependance van Boslust. Het Ontwikkelfonds NV heeft een exploitant gevonden voor Croix die bekijkt hoeveel kamers er nodig zijn om de exploitatie rendabel te krijgen.

"Exploitatiezaken zijn een ondernemersrisico", aldus wethouder van Melsen.
Over het Ontwikkelfonds NV is op internet informatie te vinden: www.ontwikkelfonds.nl Projectontwikkelaar "Ontwikkelfonds N.V." neemt de projectenportefeuille van Fahrenheit Projecten over. De projectontwikkelingsmaatschappij opereert als een onafhankelijke, zelfstandige organisatie met een netwerk van diverse investeerders. Het betreft hier een portefeuille met een ontwikkelvolume van circa. € 200 miljoen.
Ontwikkelfonds N.V. (opgericht in 2010) is een privaat gefinancieerd vastgoed fonds dat zich richt op een breed palet aan vastgoed producten zoals leisure, woningen, grootschalige detailhandel, commercieel vastgoed en grootschalige gebiedsontwikkeling. Ontwikkelfonds NV richt zich op totale of gedeeltelijke herontwikkeling. Ontwikkelfonds heeft momenteel € 400 miljoen aan volume in portefeuille en is gevestigd in Amsterdam.

← Vorig bericht

CDA wil extra voorwaarde in koopovereenkomst.

Steunfonds voor de Christmas Parade.

Volgend bericht →