Cursus 'Genealogie' voor beginners

Voorpagina » Toerisme » Cursus 'Genealogie' voor beginners

De kring Valkenburg en Heuvelland van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap organiseert dit jaar een cursus genealogie voor beginners. In vijf bijeenkomsten maakt u kennis met deze boeiende vorm van historisch onderzoek. Er zal worden ingegaan op de basisbeginselen van de wijze waarop het onderzoek uitgevoerd kan worden. Daarbij zal de achtergrond en inhoud van de verschillende historische bronnen toegelicht worden en zal er uitgebreid stilgestaan worden op welke manier deze te raadplegen zijn.
De cursus zal telkens op donderdag om de 14 dagen worden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur op het Sophianum, Landsraderweg 3, Gulpen. Er wordt gestart op 22 september en  geëindigd op 17 november. Docent is Geert Luijkx.
Kosten voor 5 lessen vooraf te voldoen: LGOG leden € 25,- niet leden € 50,-. Overmaken onder vermelding van naam en adres op NL91INGB 0004 676 304 t.n.v. Historische Kring Land van Valkenburg en Heuvelland, Stiena Ruypers Park 4, 6301 LC Valkenburg aan de Geul.

← Vorig bericht

Woodstock in het Openluchthteater

Neerhem tijdje afgesloten geweest

Volgend bericht →