D66 valt in eigen kuil die voor anderen gegraven werd.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » D66 valt in eigen kuil die voor anderen gegraven werd.

AB, CDA en PvdA beëindigen coalitie met D66.D66 voorman Lloyd Wagemans kondigde eigenhandig een motie van wantrouwen aan tegen wethouder Willem Thijssen (CDA) tijdens de maandagavond gehouden raadsvergadering. De coalitiegenoten Algemeen Belang, CDA en PvdA waren zeer verrast en niet vooraf gekend in deze zet van D66.
Wagemans verwoordde zij motie als volgt: "Het gepresenteerde plan is slechter dan het vorige. Cijfers van BV Limburg riepen bij ons vele vragen op, de keuze is echter gemaakt. BV Limburg zou deze kerstshow opzetten. Dat is niet gelukt. Twee partijen zouden samenwerken. Wij voelden ons door het cijfer gegoochel van de wethouder op het verkeerde been gezet. Vandaar het indienen van deze motie van wantrouwen", aldus Wagemans.

Na een schorsing van 20 minuten, waarin alle fracties zich konden beraden over in te nemen standpunten, was het antwoord niet mals. Hieronder treft u een opsomming aan van datgene wat gezegd is:
CDA – Math. Knubben: Uw overwegingen en conclusie delen wij niet. Raad heeft gevraagd voor onderzoek naar samenwerking bij partijen. D66 was bij enkele bijeenkomsten hierover niet aanwezig. Vreemd dat een coalitiegenoot niet van tevoren overlegt met coalitiegenoten. Dit is een overval en wij zeggen het vertrouwen op in D66 als coalitiepartner.
PPGV – Corry Fulmer: Hier worden spelletjes gespeeld is mijn gevoel. Op Facebook is al het nodige over dit onderwerp gezegd. In de motie staan zaken die niet kloppen. Wethouder moet duidelijker worden in zijn uitleg. Sommige raadsleden weten niet hoe e.e.a. in elkaar zit. Het College moet de vergunning verlenen. Na beraadslaging en zienswijze behandeling is de verwarring begonnen.
SP – Peter Visser: Ik ben het grotendeels eens met de overwegingen die er staan in aanmerking nemende dat…( slechtere cijfers en lichtshow tijdens de kerstmarkt niet waargemaakt, red.). In juni hebben wij gezegd "hoe wij hier bezig zijn" en toch is het doorgegaan. Wie en wat is BV Limburg? Een bedrijf? Ik kom er niet wijs uit. Wij kunnen achter deze motie staan.
PvdA – Hub Aussems: Wij zijn verbaasd over de motie. Wagemans heeft zich voor het karretje laten spannen.D66 heeft het vertrouwen geschonden.
VVD – Jan Vermeer: Directeur van de Polfermolen is over de schreef gegaan in deze kwestie. Dat zeiden wij enkele maanden geleden al. Wij zijn tegen deze motie.
Algemeen Belang – Henk Bemelmans: Ik moet D66 gelijk geven over de gang van zaken. Het verdient niet de schoonheidsprijs. Echter wij zijn niet vooraf gekend bij het indienen van deze motie en sluiten ons aan bij de opmerkingen die CDA en PvdA eerder deden. D66 blijkt een onbetrouwbare coalitiepartner te zijn.

Daarna kon wethouder Thijssen zijn reactie geven op de ingediende motie:
Het College werpt deze motie van zich en verbaast zich over de motie. De gunning is verantwoord uitgevoerd. Er zijn twee lichtshow presentaties gegeven. D66 was niet aanwezig. De uitvoering ligt bij Polfermolen. De raad heeft de Polfermolen zelf geprivatiseerd. Zij zijn verantwoordelijk voor de lichtshow. Dat onderhandelingen zo lang geduurd hebben ligt aan beiden partijen (BV Limburg en Magisch Valkenburg, red.). De show komt er volgend jaar.
D66 mocht reageren op alle reacties:
Wagemans: Ik kon niet controleren en dat is mijn rol als volksvertegenwoordiger. De procedure is raar gelopen. Daarvan moeten wij leren. Over het niet inlichten van de coalitiegenoten zei Wagemans: Het is een vertrouwenskwestie. Mocht dit consequenties voor mij hebben, verneem ik dat wel. Ik heb 10 mede lijstgenoten die ook vinden dat dit dossier aan alle kanten rammelt. Ik heb ook een privéleven en daarnaast is de commissie geheim geweest is en de presentielijst ook. Die ligt nu op straat, bedankt collega’s voor het bekendmaken.
Daarna volgde de stemming:
Wim Weerts (AB) gaf in zijn stemverklaring duidelijk te kennen zijn bestuur in te lichten over beëindiging van de samenwerking met D66.
Er stemde 1 partij voor de motie, 16 stemden tegen. Motie derhalve verworpen.

← Vorig bericht

Raad akkoord met financiële steun aan 't Geboew.

Polfermolen wordt niet geprivatiseerd.

Volgend bericht →