Dagprogramma op laatste werkdag

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Dagprogramma op laatste werkdag

Samengesteld voor afscheid nemende burgemeesterDe laatste werkdag van burgemeester Nuijtens wordt gestart met een ochtendprogramma uitsluitend voor genodigden. Dat deelde de gemeentevoorlichter op vragen van Tv Valkenburg mee. Aansluitend zal een speciale raadsvergadering plaatshebben tussen 14.00 en 15.20 uur. Eén in het oog springende zaak die dag is een Wellnesscongres. Dit zal op donderdag 31 mei in de Polfermolen plaatsvinden. De openbare afscheidsreceptie wordt in de sportzaal van het Polfermolencomplex gehouden vanaf 17.30 uur.
De raad heeft de financiële kaders voor het feest enige tijd geleden vastgesteld. De fractievoorzitters hebben dit kenbaar gemaakt aan het organisatiecomité. Een defilé maakte toen nog deel uit van het feest. Dit comité heeft, na een genomen collegebesluit, het defilé uit financiële overwegingen geschrapt t.b.v. andere activiteiten.
Het collegebesluit is unaniem genomen. Door de perspublicaties over het afblazen van het defilé in park Dersaborg is er onder de verenigingen en de bevolking een “tegenactie” op gang gekomen.
Deze actie komt voort uit de gegroeide onvrede over de genomen beslissing. Valkenburgse verenigingen en burgers willen deze burgemeester zeker huldigen voor zijn jarenlange inzet voor de gemeenschap Valkenburg aan de Geul.

← Vorig bericht

Geschrokken van kosten webcam

Speeltuin zoekt vrijwilligers

Volgend bericht →