De begroting in één oogopslag

Voorpagina » Toerisme » De begroting in één oogopslag

Het college van B&W heeft op één A4-tje de inkomsten en uitgaven van de gemeente Valkenburg aan de Geul verwoord. Dit als voorbeeld van de plannen om beter en duidelijker met de inwoners te gaan communiceren over gemeentelijke zaken. Daarvoor is dinsdag het budget van 1 ton geaccordeerd om de afdeling communicatie en voorlichting uit te breiden met 1 Fte.

In het overzicht staan alle belangrijke inkomsten en uitgaven in een balans verwoord in totale bedragen en teruggebracht tot een bedrag per inwoner. Zo ziet u snel wat u al burger per onderdeel betaalt c.q. de gemeente per inwoner uitgeeft. 
De gemeente geeft bijvoorbeeld voor de post ‘bestuur en ondersteuning’ per inwoner € 522,- uit. Dat is tevens de duurste post. De gemeente geeft het minst uit voor ‘nieuw beleid algemene taakvelden’. Eigenlijk is dat geen representatieve post waarbij u zich iets kunt voorstellen. We kiezen een willekeurige andere uitgavenpost uit die meer tot de verbeelding spreekt: parkeren. Daar geeft het gemeentebestuur € 80,- per inwoner aan uit.
De in- en uitgaven van Valkenburg aan de Geul bedragen in totaal € 52 miljoen.

← Vorig bericht

Raad omhelst sluitende begroting

Uniek theaterconcert in voormalig postkantoor

Volgend bericht →