De buslijn in de kern van Houthem gaat verdwijnen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Houthem » De buslijn in de kern van Houthem gaat verdwijnen

In de nieuwe dienstregeling zoekt de gemeente naar oplossingen voor dit knelpunt.

Veolia Transport verzorgt in Limburg de komende tien jaar het openbaar vervoer. Veolia verzorgt door deze megaorder het openbaar vervoer per trein (regionale lijnen), het openbaar vervoer per bus en de regiotaxi (OV en WvG) voor zowel Noord- en Midden-Limburg als Zuid-Limburg. Vanaf 10 december dit jaar gaat de nieuwe dienstregeling in. Nu bekend is welke bussen en treinen er gaan rijden signaleert het gemeentebestuur van Valkenburg aan de Geul een groot knelpunt.

De kern Houthem wordt vanaf 10 december niet meer ontsloten door buslijn 50. Het stationnetje van Houthem wordt de enige plaats in de kern waar nog openbaar vervoer zal stoppen, namelijk de trein (2 keer per uur). De kern Houthem is een zeer langgerekte kern (Van Strabeek tot Vroenhof) en dat levert problemen op. Het station is gunstig gelegen voor de woonbuurt boven het spoor. De vele woningen gelegen aan de voormalige provinciale weg en de huizen ten zuiden van deze weg liggen echter op een aanzienlijke afstand van het station. Dit geldt overigens ook voor het Fransicusoord, de Ronald McDonald Kindervallei, de winkels in Houthem en het verzorgingstehuis Vroenhof. Voor al deze voorzieningen is het station Houthem als enige halte geen reële optie. Het gemeentebestuur van Valkenburg aan de Geul wil dan ook dat de huidige buslijn behouden blijft voor inwoners en bezoekers, met het gevolg dat de gehele kern Houthem goed bediend blijft door het openbaar vervoer.

Wethouder Jef Kleijnen, die verantwoordelijk is voor Verkeer en Vervoer binnen de gemeente, heeft in het Regionaal Mobiliteits Overleg in Margraten de knelpunten voorgelegd aan gedeputeerde Vestjens en de heer De Beer van Veolia. De heer De Beer is bereid om via een informatiebijeenkomst met de bewoners te praten over de nieuwe situatie. Inwoners krijgen tijdens deze bijeenkomst ook de mogelijkheid hun klachten kenbaar te maken. Wethouder Kleijnen en de overige leden van het college blijven er op aandringen dat lijn 50 gehandhaafd wordt.

De informatiebijeenkomst zal rond 1 december plaatsvinden in De Holle Eik in Houthem. U wordt hiervan door de gemeente op de hoogte gehouden.

← Vorig bericht

Sint komt ook naar Berg en Geulhem

Krijgt Valkenburg een ondergrondse parkeergarage ?

Volgend bericht →