De Dorpsvisie hielt zitting in Strucht

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » De Dorpsvisie hielt zitting in Strucht

en met de bekende problemen kwamen er ook een paar nieuwe opmerkingen voorbijDonderdag 16 november kwamen de bewoners van de Grachtstraat, Strucht en Oud-Valkenburg hun zegje doen in Hotel Oude Molen in Strucht over de Dorpsvisie. Het was weer een goed bezochte avond, maar het begin was nogal tam.
Er werd nog eens aangehaald hoeveel nieuwbouw er al zou zijn gerealiseerd door het oude College als de praatjes waren omgezet in daden.
Er was toendertijd sprake van 28 woningen in Strucht.
Woningbouw op het voetbalveld mag, want het veld kan simpelweg verplaatst worden richting Oud-Valkenburg, waardoor bougrond vrijkomt. Maar dan niet ineens dichtbouwen maar gefaseerd. Met het plan Mauritiussingel/Warande is leergeld genoeg betaald, vond men. Voorals dus kleinschalige woningbouw voor starters en vooral inbreiding.
Zijn geen mogelijkheden meer bij de vakantieboerderij?
Ook hier geldt dat jongeren zich moeten inschrijven bij de Woningstichting om een goed beeld te krijgen van de behoefte.
In het dorp moet een dokterspost ontwikkeld gaan worden , net zoals in Berg, met een arts, fysiotherapeut, tandarts en prikdienst. Misschien hoeft deze niet 5 dagen per week te draaien.
Wandelen moet een sport blijven met een ruig imago en dus vooral niet over gecultiveerde wandelpaden. De Dorpsraad moet in de gaten houden dat de natuur in onze kern niet in het gedrang komt door stille projecten, zoals nu het verleggen van wandelpaden op de Sousberg via Staatsbosbeheer of Natuur-monumenten.
Campings mogen uitgebreid worden uit economisch perspectief, mits aange-past aan het landschap en de natuurlijke achtergrond.
Waarom staan geen glasbakken in Walem en Oud-Valkenburg. Ouderen gaan niet naar het Centrum en doen het glas dus in de vuilniszak.
De gemeente moet beleid ontwikkelen voor en ouderen en jongeren.
Waarom is het 50 km bord bij de ingang van Oud-Valkenburg weggehaald. Dat moet weer geplaatst worden.
Ook moet het busvervoer via Schoonbron/Strucht/Oud-Valkenburg gehandhaafd blijven in navolging van Houthem.
Nadat kabels gelegd zijn en de stoepen zijn opgebroken is de reparatie absoluut onvoldoende. Tegels liggen los en gedeelten zijn zeer moeilijk begaanbaar geworden zeker voor mensen die slecht ter been zijn.
Het voetpad van Strucht naar de Mauritiussingel is nu al een gespreksprojekt van ca. 30 jaar en de Dorpsraad wordt opgedragen om dit bij het nieuwe College weer op de agenda te krijgen.
De boerencampings moeten aan dezelfde eisen gaan voldoen als de regulaire campings om onderlinge concurrentie te voorkomen op regelgeving.
De Dorpsraad dient te gaan ijveren voor een horecagelegenheid bij de Kasteeltuin. De huidige gelegenheid onder het poortje bij Schaloen in opgeheven. Bovendien moet een parkeerterrein worden aangelegd.

← Vorig bericht

Waxinelichtjes voor Kindervalleid Houthem

Uitslagen en verslagen van 18 november 2006

Volgend bericht →