Visser (SP): “College moet democratische plicht doen”.SP raadslid Peter Visser start een kruistocht tegen de geheimzinnigheid die in de Valkenburgse gemeenteraad gebezigd wordt. "Ik vind het niet van deze tijd getuigen dat er achter gesloten deuren vergaderd wordt. Ik ben maandagavond 3 mei uit de vergadering gelopen nadat ik tweemaal burgemeester Eurlings gevraagd had naar de reden. Ik kreeg geen fatsoenlijk antwoord".

Volgens Visser moet het College van B&W zijn democratische plicht doen en aangeven welke redenen zij nodig achten om zo’n vergadering bijeen te roepen.

Visser zegt in het presidium al aangegeven te hebben niet akkoord te gaan met een besloten vergadering. "Daar kreeg ik wederom van Eurlings geen fatsoenlijk antwoord op", aldus Visser (SP).

"Eurlings manier van handelen en communiceren in dit dossier getuigt van geheimzinnigheid. Waarom? De bewoners hebben toch recht op informatie over zo’n groot project"? zegt Visser.

Burgemeester Eurlings is niet onder de indruk van het feit dat Visser uit de vergadering wegliep. "Als het aan mij ligt is alle informatie openbaar, maar de regels schrijven soms anders voor".

Foto Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2010