De Groene Valk, nieuw groenspeelsplaats voor leerlingen basisschool

Voorpagina » Toerisme » De Groene Valk, nieuw groenspeelsplaats voor leerlingen basisschool

Vrijdagmorgen werd bij basisschool Valkenburg een feestje gehouden. Alle ruim 300 leerlingen en veel belangstellende ouders waren naar de feestelijke opening van de eerste groenspeelplaats in het Heuvelland gekomen. 
“Ruim twee jaar geleden heeft een aantal ouders als werkgroep gekeken hoe het braakliggend terrein, na de verbouwing, achter de school nieuw leven kon worden ingeblazen,” vertelt een van de trotse initiatiefnemers Jean-Pierre van Dijck namens de werkgroep. Bloembollen, struiken, plantjes werden op het nieuw in te richten terrein aangebracht. “Samen met de toenmalige juf Andrea hebben we de eerste plannen op papier gezet en contact opgenomen met allerlei instanties en sponsors die ons initiatief zouden kunnen ondersteunen.” 
Belangrijke eerste vraag was of het beoogde terrein vrij van vervuiling was. “Toen dat onderzoek door een derde partij – de GGD – positief bevonden werd, konden we aan de slag,” vult Van Dijck nog aan.
Vanuit de onderwijsorganisatie INNOVO was geen geld beschikbaar, dus was het zoeken naar andere geldstromen een van de eerste taken. Veel steun kreeg de werkgroep van Valkenburgse sponsors, in geld of natura. Ook I.K.L. (Instandhouding Klein Landschappen) en C.N.M.E. (Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie) namen een deel van het project voor hun rekening. Geen tegels, geen schommels of klimrekken. Alles zou met natuurlijk materiaal opgebouwd worden.
Een nieuwe en veilige, tevens leerzame omgeving voor de leerlingen die, voorafgaand aan de opening, door Sjluuk met diverse sketches en eigen gedichten van leerlingen voorbereid werden op hun mooie aanwinst. Na het doorknippen van een tweetal linten bij de ingangen vlogen de kids richting hun nieuwe speelplek waar ieder iets van zijn gading terug kan vinden. Een trapveldje, een heuse zandberg, het grote schaduwdoek, wilgenhutten, leuke bankjes, boomstammetjes, planten en boompjes. Zo hebben leerlingen van groep 6 – onder begeleiding van vrijwilligers van I.K.L. – wilgen geknot. De takken zijn gebruikt om hutten te bouwen en afzettingen te maken. Andere leerlingen hebben in het weekend – samen met hun ouders – bergen werk verzet om de speelplaats nog dit schooljaar af te krijgen.
Kortom: plezier in en met de natuur. Een paradijs voor jong en oud. “Ontzettend boeiend, zou iedere school moeten hebben. School en ouders hebben dit zelf bedacht en vorm gegeven. De gemeente heeft de grond ter beschikking gesteld. Educatief interessant, kinderen kunnen hier veel bewegen! Ontdekken en leren!” aldus wethouder Remy Meijers. “We kunnen de school pasklare lessen aanbieden zodat er meer ‘groen’ in het onderwijs verwerkt kan worden,” vult Nelle Driessen van het C.N.M.E. nog aan.
Bij een van de toegangspoortjes staan vijf jongens – Roman, Wilco, Finn, Rick en Jules – in afwachting van wat er gaat komen. “We vinden het hier gezellig, kunnen op een andere manier spelen, springen, verstoppen en klimmen.” De 6-jarige Amber draagt een mooi gedicht voor. Emma van groep acht brengt het gedicht van klasgenootje Anoek ten gehore. Mooie woorden die aangeven dat alle kinderen in de ban zijn van hun nieuwe domein. 
Als dank voor hun inzet kregen de ouders van werkgroep door de kinderen een mooie bos bloemen overhandigd.
Foto’s Frits Feuler, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Biologische bestrijding mijt

De Sjporttaofel staat in Sportpark Oost

Volgend bericht →