De Heemkundevereniging Houthem publiceert

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Houthem » De Heemkundevereniging Houthem publiceert

Fons Heijnens publiceert een boek over pastoor Ribbergh Een plakboek van pastoor Ribbergh met knipsels uit het weekblad ‘De Geulbode’ bleek bij lezing zeer waardevol materiaal te bevatten over de periode dat hij in Houthem pastoor was.
Ribbergh was diverse jaren – tot aan zijn overlijden in 1940 – correspondent van de Geulbode en hij beschreef op geheel eigen wijze, diverse gebeurtenissen in zijn parochie.
Vaak nam hij ook stelling tegen bepaalde ontwikkelingen, zoals de afgraving van een
deel van de Geulhemerberg, de voorgenomen annexatie van Houthem door
Valkenburg en ontwikkelingen die indruisten tegen zijn katholieke principes. Hij was
een felle tegenstander van het socialisme, dat volgens hem o.m. te wijten was aan het
moderne literaire genre bij uitstek: de roman.
Pastoor Ribbergh was vele jaren o.m. professor op Rolduc, acteur, regisseur, muzikant,
zanger, examinator Frans, correspondent, redenaar, pastoor, initiator tot de oprichting
van diverse verenigingen en ontwikkelingen in Houthem en geestelijk leider van de
Limburgse Lourdesbedevaart.
In 1993 publiceerde Fons Heijnens een bibliografie met gegevens over alles wat hij
over Houthem en Sint Gerlach verzameld had. Feiten en data uit het weekblad ‘Het
Land van Valkenburg’ gaven vanaf 1948 een overzicht van wat er sindsdien gebeurde
in Houthem. Gegevens over de periode tot 1948 kwamen maar fragmentarisch in deze
bibliografie voor.
Deze publicatie met feiten en wetenswaardigheden over het sociale en geestelijke
leven in Houthem tijdens het pastoraat van pastoor Ribbergh uit het weekblad ‘De
Geulbode’ vormen een welkome aanvulling op de bibliografie.
Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

← Vorig bericht

Laureatenconcert in de Kopermolen te Vaals

Rapport Buck met uitwerking komst Harrah's en Wellness Boulevard

Volgend bericht →