De Heerlijkheid ontmoet zijn inwoners

Voorpagina » Toerisme » De Heerlijkheid ontmoet zijn inwoners

En inderdaad gaven circa 80 “oude” en “nieuwe” bewoners gehoor aan de oproep voor een (hernieuwde) kennismaking in ’t Geboew in Schin op Geul. Wethouder Remy Meijers was gekomen om de nieuwe website officieel te openen. Dat lukte hem met hulp van zijn echtgenote nadat een eerste poging mislukt was. Deze kern presenteert zich nu op de wereldkaart met www.schinopgeulinfo.nl 
De avond werd opgeluisterd door Wim Steinbusch, oud-inwoner van Schin op Geul met zijn Limburgse liedjes en vooral een liedje waarbij de vroegere inwoners in beeld en geluid nog eens voorbijkwamen. De Heemkunde presenteerde een film met beelden uit het rijke verenigingsleven en kerkelijke feesten.
Voorzitter Wiebe Appelboom van de Stichting ’t Geboew deelde mede dat een paar mooie subsidies werden ontvangen waarvan de keuken kon worden uitgebreid en de sportzaal kon worden omgebouwd tot een jeugdruimte. Vervolgens gaat men zich met de klimaatproblemen bezighouden.
Ditzelfde klimaat werd ook ter sprake gebracht door Alex Emonds, die pleitte voor het oprichten van een Kollektief Zonnepanelen in deze kern. Plaatsing van een groot aantal zonnepanelen op bijvoorbeeld Het Plateau zonder aantasting van het landschap.
En tot slot vroeg Paul Chambille vrijwilligers voor de aanleg van een Jeu de Boules-baan bij de vijver aan de Mauritiussingel. Omdat burgemeester Schrijen momenteel de portefeuille ‘zelfsturin’g beheert, wilde wethouder Meyers dit bespreken in de eerstvolgende collegevergadering. Ook zal dan bekeken worden of de gemeente groot materieel beschikbaar kan stellen om de aanliggende vijver op te schonen. Door aanwoners werden al op kleine schaal hier werkzaamheden verricht.
Foto’s Hein Reuters, TV Valkenburg

← Vorig bericht

ZVVM Campus gelijk in zaalvoetbaltopper

Wolf gespot in Vilt

Volgend bericht →