De toestand van het oefenveld van vv.Walram

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » De toestand van het oefenveld van vv.Walram

antwoord van de gemeente op een brief van de fractie SP

In uw e-mail van 14 november 2006 heeft u aanvullende vragen ex. Artikel 41 Reglement van Orde gesteld over de staat van het oefenveld van de Voetbalvereniging Walram. Wij geven hierbij antwoord op de door u gestelde vragen.

Vraag 1. Hoe komt u aan de informatie dat het C-veld niet of nauwelijks is beregend?

Bij de oplevering van het heringerichte C-veld was er voldoende grasbezetting. De verbranding van het gras die later op delen van het terrein geconstateerd is, kan alleen door een tekort aan beregening ontstaan zijn. De oorzaken hiervan zijn divers, de extreme warmte gedurende de zomerperiode niet in de laatste plaats.

In de maand september was er wederom sprake van droogte, het veld is toen niet beregend.

Vraag 2. Is het niet zo dat deze problematiek al jaren speelt?

Indien met “deze problematiek’’ gedoeld wordt op de matige kwaliteit van het veld, is dit juist. Door de herinrichting van het C veld is dit probleem ondervangen. Ondanks de matige grasbezetting als gevolg van de droogte, verwachten wij door wekelijks slepen en wellen het veld gedurende de hele winterperiode bespeelbaar te kunnen houden.

Vraag 3 en 4. Was er ook niet met de hovenier afgesproken, om minstens één keer per week te wellen en te slepen? Waarom is dat tot op heden (30 oktober 2006) nog niet gebeurd?

De hovenier voert deze werkzaamheden in principe wekelijks uit. Er wordt alleen van het schema afgeweken indien de terreinomstandigheden –te droog of te nat- dit noodzakelijk maken.

Op dinsdag 31 oktober 2006 heeft overleg plaatsgevonden tussen onze medewerker de heer R. Hennekens van de afdeling Gemeentewerken en de heer M. Knubben van Voetbalvereniging Walram. U bent hierbij aanwezig geweest en bent toen geïnformeerd over de achtergrond van de problematiek.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders

van Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M. Bongarts drs. C.A.C.M. Nuijtens

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester

← Vorig bericht

Burgemeester Nuytens overhandigt opbrengst Lichtjesactie

Problemen Openbaar vervoer in Sibbe – IJzeren

Volgend bericht →