De turbulente geschiedenis van het Openluchttheater

Voorpagina » Toerisme » De turbulente geschiedenis van het Openluchttheater

‘Passie in de Plenkert’  is de titel van het boek dat de directeur van het Openluchttheater Valkenburg, Jos Frusch, schreef bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van dat theater. Het is het oudste en volgens kenners mooiste nog functionerende openluchttheater van Nederland en misschien wel van Europa. Het theater kende in die honderd jaar meerdere perioden waarin er gepassioneerd werd gemusiceerd en toneel gespeeld en het duizenden bezoekers per seizoen trok. Maar het lag ook braak en kende jaren, waarin er slechts sporadisch iets opgevoerd werd of er, voornamelijk vergeefs, werd geprobeerd het toeristisch zomerpubliek van Valkenburg te interesseren.
Jos Frusch goot het verhaal van het theater in de vorm van een op feiten gebaseerde roman; in sterke dialogen toont hij de lezer de spanningen tussen medewerkers die vaak een onbezorgde ontwikkeling van het theater in de weg stonden of juist bevorderden in die honderd jaar. Dat alles tegen de achtergrond van het allesoverheersende probleem dat tot op de dag van vandaag het leven in het theater beheerst: gebrek aan voldoende geld.
Omstreeks 1914 ontstond het idee van een openluchttheater. De beroemde architect Pierre Cuypers richtte op schitterende wijze de rotsformatie aan de Plenkertstraat, in de volksmond bekend als De Heksenkeuken, in voor de in 1916 officieel opgerichte NV Valkenburg Omhoog.
Vorig jaar werd voor het eerst in het recente bestaan van het theater een totaal van meer dan 15.000 bezoekers geteld.
Het eeuwboek is afgelopen dinsdag 10 mei gepresenteerd. Het is te koop via de website van het Openluchttheater Valkenburg. Vanaf zondag 15 mei ziet u via het programma TV Valkenburg Vandaag een video-item met alle informatie over het boek.

← Vorig bericht

Kinderen statushouders ingeschreven op basisschool

Eeuwboek Openluchttheater in TV Valkenburg Vandaag

Volgend bericht →