De wensenlijst van het college van burgemeester & wethouders

Voorpagina » Toerisme » De wensenlijst van het college van burgemeester & wethouders
Het college heeft de gemeenteraad een nota over de Polfermolen, de jaarstukken 2016 en de Kadernota 2017 toegestuurd. Dit allemaal met de bedoeling dat de gemeenteraad op 4 en 10 juli a.s. definitieve besluiten neemt op het punt van het gemeentelijke financiële huishoudboekje. Zodat het college de kaders (lees: bindende afspraken, red) aangereikt krijgt voor de begroting 2018 en volgende jaren.
De volgende punten vallen op:
– De  Polfermolen in 2021 slopen en op de vrijkomende grond een nieuwe sporthal bouwen, tenzij een marktpartij voor 1 januari 2019 een plan ontwikkelt waardoor het gebouw behouden kan blijven. Lees HIER meer over dit plan.
– De veiligheidsmaatregelen Kerststad jaarlijks verhogen van € 60.000,= naar € 200.000,=;
en € 520.000,= aanhouden voor brandveiligheidsmaatregelen in de gemeentegrot;
– € 63.000,= aanhouden voor het aanvragen van natuurvergunningen voor de kerstmarkten in de Fluweelen- en Gemeentegrot en de Cave Experience;
– Jaarlijks € 2500,= beschikbaar stellen voor het sportgala van TV Valkenburg;
– € 79.000,= in 2018 en daarna jaarlijks € 37.000,= besteden aan een nog door de raad te kiezen variant voor een bewaakte fietsenstalling en openbaar toilet op het Walramplein;
– € 1.450.000,= meer bijdragen dan in 2012 voorzien in de onrendabele top van de plannen op het Leeuwterrein hoewel de businesscase nog niet publiekelijk is;
– € 185.000,= bijdragen in de ontwikkeling  van klooster Boslust en aanleg rotonde, oprijlaan etc. in de Ignatiusvallei;
– De bijdrage aan de Amstel Gold Race verhogen van € 35.000,= tot € 100.000,= per jaar;
– € 156.000,= is in 2016 minder uitgegeven dan geraamd;
– € 100.000,= per jaar halen uit de opgebouwde reserve ten bate van de uitgaven op het gebied van het sociaal domein;
– € 318.000,= per jaar meer besteden aan groen- en reinigingsonderhoud;
– € 757.000,= in 2018 gebruiken om achterstallig onderhoud in het wegennet en de wegbermen weg te werken. Met ingang van 2018 ieder jaar € 440.000,= meer uitgeven aan dit onderhoud.
← Vorig bericht

Polfermolen blijft tot 1 januari 2021 open

Tv Gids TV Valkenburg vanaf 18 juni

Volgend bericht →