Nieuw deelbesluit over toekomst Polfermolen

Voorpagina » Toerisme » Nieuw deelbesluit over toekomst Polfermolen

De raad heeft dinsdagavond kennisgenomen van de resultaten van de informatieavonden. Delen van deze inbreng worden gebruikt voor de voorbereiding van de aanbesteding voor de nieuw te bouwen Polfermolen 2.0 met woningen. Daarnaast heeft de raad besloten de tenderstrategie vast te stellen. Tevens heeft de raad 1 ton beschikbaar gesteld zodat het college van B&W kan overleggen met marktpartijen over de aanbesteding. Alleen de fractie van de V.S.P. heeft tegen het besluit gestemd. “VSP stemt tegen het voorstel. Er is nog te veel onduidelijk en onzeker. De VSP vreest dat de Polfermolen 2.0 de volgende molensteen om de nek van Valkenburg aan de Geul zal zijn. Daar passen wij voor”, aldus fractievoorzitter Jef Kleijnen.
Niels Dauven maakte in zijn betoog de noodzaak duidelijk tot bezuinigen. Het komende jaar dient er meer bezuinigd te worden dan alleen de 1,2 miljoen op de Polfermolen. “Het wordt een moeilijk jaar”, voorspelde fractievoorzitter Dauven van Algemeen Belang.
Ook het CDA ziet in dat er – ondanks dat het een moeilijk besluit voor deze partij is – bezuinigd moet worden. “Het verstand zegt dat de claim op de toekomstige meerjarenbegroting onverantwoord is en blijft”, aldus fractievoorzitter Math.Knubben.
Het blijft onzeker of een 25 meter zwembad gerealiseerd kan worden in de nieuwe plannen. De 6 ton is voor de exploitatie van het zwembad bedoeld. Het realiseren van een 25 meter zwembad zou daarmee dichterbij zijn gekomen. De raad heeft dit in een amendement vastgelegd. Het college van B&W wil ook een 25 meter bad realiseren.
Vervolgtraject
De gemeente Valkenburg aan de Geul moet 1,2 miljoen euro besparen op haar begroting. De provincie Limburg heeft de gemeente daartoe gedwongen. Enkele jaren geleden is gekozen om te besparen op de zwaar verliesgevende recreatie- en sportcentrum de Polfermolen. Het centrum zal per 1 januari 2021 sluiten en afgebroken worden. Daarna blijven een sporthal en een doelgroepenbad over. Op de plek van de oude Polfermolen komen tevens woningen/appartementen.
Een definitief besluit over de afbraak en vervolgtraject van de Polfermolen 2.0 zal in december van dit jaar genomen worden.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Roger Huntjens opnieuw president Walram's Genootschap

Nieuwe methode onkruidbestrijding in gebruik genomen

Volgend bericht →