Deelgebied Valkenburg-Oost werkt met eigen agenda

Voorpagina » Nieuws » Deelgebied Valkenburg-Oost werkt met eigen agenda
Het Projectplan Uitvoeringsprogramma Valkenburg-Oost – klik hier voor het websitebericht – staat voor 10 oktober a.s. op de agenda van de gemeenteraad. Intussen heeft het college van burgemeester en wethouders al een agenda opgesteld voor een deel van dit gebied. Het betreft het Kastelenpark Valkenburg-Schin op Geul.
Doel van de agenda
Het gebied tussen ruwweg het Berkelplein en de kern Schin op Geul moet weer één geheel vormen en een duidelijke uitstraling krijgen. Om dat te bereiken is in een agenda inzichtelijk gemaakt welke resultaten welke partijen willen bereiken en welke klussen ze moeten opknappen.
Gezamenlijke agenda
Natuurmonumenten, Waterschap Limburg en de gemeente Valkenburg aan de Geul hebben als grootste grondbezitters in het gebied het initiatief genomen tot het opstellen van deze agenda. Zij hebben daarbij samengewerkt met ondermeer de provincie Limburg, IVN Valkenburg en de stichting Vrienden van het Geulpark.
Enveloppen
Als het gaat om de inbreng van bewoners bij de ontwikkeling van Valkenburg-Oost is in het Uitvoeringsprogramma Valkenburg-Oost de nieuwe term “kopgroep van kritische burgers ” geïntroduceerd. De agenda Kastelenpark Valkenburg – Schin op Geul kent ook een nieuw begrip: “enveloppen”. Zo is er sprake van “gebiedsenveloppen ” en “enveloppenbetrokkenen”.
Er zijn zeven gebiedsenveloppen
– stadsrand Noord: gebied dat in westelijke richting ongeveer start bij de bibliotheek, in noordelijke richting begrensd door de Oosterweg, in zuidelijke richting door de Betsy Perklaan en in oostelijke  richting door de parkeerplaats Sint Jansbron;
– stadsrand Zuid: gebied rond het Geulpark;
– Schaloen centraal: kasteel Schaloen en omringende landerijen met aangrenzende gronden;
– zuidelijke helling en Biebosch: de zuidelijk meer geleidelijk oplopende helling en het daarboven gelegen bos, inclusief de N595. Aan de oostzijde begrensd door de Sint Jansbosweg;
– noordelijke helling/plateau: bovenop de noordelijke helling van het Geuldal tussen de wegen Euverem en Groenenweg;
– omgeving stuw: nabij Oostervoetpad en Beverpad;
– centrale beemden: oude beemdengronden rondom Kasteel Oost, Schaloen en Genhoes.
Enveloppenbetrokkenen
Dit zijn de partijen die in de diverse deelgebieden een rol spelen bij de concretisering van ontwikkelingsmogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld de LLTB, sportverenigingen en de al eerder genoemde partijen als IVN, Natuurmonumenten, Vrienden van het Geulpark, Waterschap Limburg, provincie Limburg, gemeente. Nergens staat de kopgroep van kritische burgers als enveloppebetrokkene vermeld. Dit geldt wel voor bewoners van omringende wijken als het gaat om de uitwerking van stadsrand Zuid.
Toekomst

In de agenda is per deelgebied richting gegeven aan de toekomstige ontwikkelingen van het Kastelenpark. Overkoepelend worden er ook concrete doelen geformuleerd. Nadere studies moeten leiden tot concrete uitvoeringsmaatregelen. Voor deze studies dient dit jaar nog geld worden gevonden. Concrete uitwerkingen kunnen in 2023 starten mits ook  dan daarvoor geld beschikbaar is.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

SV Geuldal verliest bekerduel

Eerste editie van Oktoberfest in Sibbe

Volgend bericht →