Hoog op de praalwagen van de Kerstman.Is Sinterklaas in Valkenburg van zijn geloof gevallen of heeft hij de strijdbijl met de Kerstman begraven?
Een van de vele fotograven langs de Christmas Parade optochten in het Valkenburgse centrum fotografeerde afgelopen zaterdag Sinterklaas ‘gebroederlijk’ naast de Kerstman.

Sinterklaas heeft altijd een duidelijke mening gehad omtrent het steeds uitdijende kerstversieringen in het Valkenburgse centrum. Hij koos tijdens zijn intocht steevast voor een andere route die niet versierd was met kerstattributen. Nu denk de Sint er kennelijk anders over…

Foto Mariska Mobers