Dieptepunt in de historie van Valkenburg?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Dieptepunt in de historie van Valkenburg?

Martin Huppertz reageert via brief.Jef Kleijnen, fractievoorzitter van de PPGV fractie, reageert in een open brief op uitlatingen van redacteur Martin Huppertz van de website ’t Gezètsje van afgelopen week waarin Huppertz spreekt van een dramatisch dieptepunt in de historie van Valkenburg. Uw conclusie dat het gemeente in hoge mate onfatsoenlijk handelt is dan ook volkomen onterecht, aldus Kleijnen.
"Uw aantijgingen jegens de raadsleden als ware zij enkel bezig met incasseren van vergoedingen en aanwezigheidspremies raken kant noch wal", schrijft Kleijnen.

"Deze zijn, op zijn zachts uitgedrukt, zeer beledigend van aard. Uw stelling dat de raadsleden hun kaderstellende en controlerende taak niet uitvoeren is uiteraard gebaseerd op uw eigen opinie over hoe een raadslid zou moeten functioneren. Bekend is dat louter schreeuwen aan de zijlijn geen zoden aan de dijk zet", aldus Jef Kleijnen.

Lees hieronder de open brief van Jef Kleijnen:
Valkenburg a/d Geul, 8 oktober 2010.
PPGV, Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul.
Betreft: Open brief aan Dhr. M.H.J. Huppertz redacteur van ’t Gezètsje
p/a info@gezetsje.nl Geachte heer Huppertz,
Naar aanleiding van uw berichtgeving in het “Gezètsje” een korte reactie.
U spreekt van een dramatisch dieptepunt in de historie van Valkenburg.
U stelt dat het gemeentebestuur een onteigeningsprocedure heeft opgestart terwijl er niet met rechtmatige eigenaren is onderhandeld.
Nu even de feiten:
Er is wel degelijk onderhandeld en gesproken met de eigenaren/huurders van de panden. Echter deze onderhandelingen hebben niet in alle gevallen geleid tot overeenstemming. Om de (tijdige) realisatie van het winkelcentrum niet in gevaar te brengen werd door het college aan de raad voorgesteld om de administratieve onteigeningsprocedure op te starten. In deze eerste fase van de onteigeningsprocedure draait het om de totstandkoming van het, voor de uiteindelijke onteigening benodigd, koninklijk besluit. Er is in deze fase nog geen sprake van daadwerkelijke onteigening. Het koninklijk besluit verschaft de onteigenende partij alleen een titel om de eigenaren en rechthebbenden te dagvaarden.
Tijdens de commissievergadering SOB werd door de PPGV uitdrukkelijk gesteld dat het college door zal moeten blijven gaan met onderhandelen zodat uiteindelijk het, onsympathieke middel van onteigening, niet ingezet hoeft te worden. Door het college werd duidelijk aangegeven dat zij ook tijdens de eerste fase van het onteigeningsprocedure zoveel als mogelijk zal trachten om bij alle tot onteigening bedoelde onroerende zaken en rechten op minnelijke basis tot overeenkomst te komen.
Volgens de advocaten De Vos (Blokker Holding) en Nicoll ( Albert Heijn) is er geen serieus gesprek geweest en is er nooit een serieus bod gedaan. Beide grootbedrijven voelen zich op de meest mogelijke manier gechanteerd door de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Dat de heren De Vos en Nicoll de economische belangen van Blokker Holding respectievelijk Albert Heijn vooropstellen is begrijpelijk. Dat is immers hun taak.
De taak van het gemeentebestuur is te anticiperen op zaken die de ingezette ontwikkeling kunnen stagneren, dit in het belang van onze gemeente.
Voor de PPGV weegt het algemeen belang van de gemeente Valkenburg a/d Geul en onze inwoners te allen tijden het zwaarst.
Uw conclusie dat het gemeente in hoge mate onfatsoenlijk handelt is dan ook volkomen onterecht.
Uw tweede conclusie dat de gemeenteraad in haar controlerende taak wederom heeft gefaald dus evenmin.
Deze materie is zeer ingewikkeld en menigeen zal uit de media willen vernemen hoe de vork precies in de steel zit. De media dient uiteraard zaken duidelijk en onbevooroordeeld uiteen te zetten. Wij blijven van mening dat uw berichtgeving zuiver moet blijven indien u de mensen adequaat wil informeren over dit soort belangrijke zaken.
Uw aantijgingen jegens de raadsleden als ware zij enkel bezig met incasseren van vergoedingen en aanwezigheidspremies raken kant noch wal en zijn, op zijn zachts uitgedrukt, zeer beledigend van aard.
Uw stelling dat de raadsleden hun kaderstellende en controlerende taak niet uitvoeren is uiteraard gebaseerd op uw eigen opinie over hoe een raadslid zou moeten functioneren.
Bekend is dat louter schreeuwen aan de zijlijn geen zoden aan de dijk zet.
Indien u daadwerkelijk van mening bent dat in ons gemeentebestuur meer mensen van “uw kaliber” zouden moeten plaatsnemen ligt hier een kans voor u open, er staat u immers niets in de weg om politiek actief te worden. Indien u hier werkelijk toe wil overgaan wens ik u, nu al vast, veel succes ermee.
Namens de PPGV,
Met vriendelijke groet,
Jef Kleijnen

Lees hier het artikel van Martin Huppertz.

Reactie op de “Open Brief” van raadslid J. Kleijnen aan Martin Huppertz
De heer Kleijnen is als wethouder betrokken geweest bij de ontwikkeling van de plannen voor het centrum Valkenburg en heeft nooit serieus nota genomen van de vele bezwaren, die bewoners en ondernemers tegen die plannen hebben ingebracht.
Nu de heer Kleijnen (met de PPGV) in de oppositie van de raad is beland blijft hij het college steunen in de uitvoering van die plannen.
Een.
De heer Kleijnen (en de PPGV) zegt dat de belangen van de inwoners van Valkenburg bij zijn partij voorop staan. Echter, de heren Geurts, de heer Kleijnen (franchisenemer van Albert Heyn) de erven Phlips-Willems en aanverwanten, de werknemers van Blokker, Zeeman, Albert Heyn en andere zaken, zijn ook in grote meerderheid inwoners van Valkenburg. Hun belangen echter worden door de PPGV terzijde geschoven.
Twee.
Dan de controlerende taak van de gemeenteraad. Niemand, maar dan ook niemand van de 17 raadsleden heeft zich de moeite getroost te gaan praten met de betrokken ondernemers, voor wie nu een onteigening als zwaard van Damocles boven hun hoofden is gehangen. De voornaamste taak van de gemeenteraad is controleren.Niet afgaan op de mooie woorden en geschriften van het college. Maar zelf controleren wat er aan de hand is. Daarin faalt de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul in alle opzichten. En vooral in dit zo belangrijke dossier als het centrumplan Valkenburg.
Uit onderzoek van de redactie van ’t Gezètsje is gebleken dat er inderdaad nauwelijks en zeker niet serieus, is gepraat en onderhandeld met bedrijven als Albert Heyn, Blokker, Philips-Willems (over de boven de winkels gelegen woningen) Wonen Zuid en de gebroeders Geurts.
Drie.
Dan over het proces van onteigenen. Waarom, heer Kleijnen, waarom PPGV, zet u niet als eerste de onteigeningsprocedure in gang voor de verloederde Geulhal in aan de Plenkertstraat in Valkenburg? En het naastgelegen, even verloederde hotel? gebrek aan politieke moed? Vrees om afgerekend te worden met uw verleden als wethouder? Het is te vrezen.
Vier.
Dat is ook een van de redenen waarom ik geen deel wil uitmaken van het politieke systeem van Valkenburg aan de Geul. Een systeem waar je alleen maar mag meehuilen met de “wolven” en geen eigen mening of zienswijze mag hebben.
Vijf.
Dan nog een positieve afsluiting.
Ik ben zeer verheugd dat ook raadslid Jef Kleijnen behoort tot de steeds groeiender groep van vaste lezers van de website ’t Gezètsje. Zo blijft ook hij op de hoogte van wat in Valkenburg werkelijk speelt.

Martin Huppertz

PS.
Dan nog een kleine opmerking over het schreeuwen langs de zijlijn. Iedere goede (bonds)coach schreeuwt regelmatig en uitsluitend langs de zijlijn. Met het enige doel om het team tot een goed resultaat te brengen.

← Vorig bericht

Knelpunten in Broekhem nog niet opgelost.

Het mysterie van het geloof.

Volgend bericht →