'Dikke Kei' verlaat – tijdelijk – het Th. Dorrenplein.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » 'Dikke Kei' verlaat – tijdelijk – het Th. Dorrenplein.

En verhuisd naar de kruising Reinaldstraat/Hekerbeekstraat.De ‘Dikke Kei’ op het Theodoor Dorrenplein wordt tijdelijk verplaatst vanwege de rioleringswerkzaamheden. De aannemer heeft de gemeente medegedeeld de verplaatsing vrijdag vanaf 10 uur te willen uitvoeren.
Het gemeentebestuur heeft besloten de ‘Dikke Kei’ tijdelijk een nieuwe plek te geven op de groenstrook bij de Protestantse kerk op de kruising Reinaldstraat/Hekerbeekstraat. Na afronding van de herinrichting op het Th.Dorrenplein en de bouw van Winkelcentrum Aan de Kei zal de definitieve locatie van de kei opnieuw worden bekeken.
(Archief)foto Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2001/2013
Andere archieffoto’s komen uit het Beeldarchief Valkenburg. Internetadres is: www.beeldarchiefvalkenburg.nl

Op de foto bij de plaatsing staan de volgende personen:
v.l.n.r. wethouder Frans Pessers, secr. Arthur Sluysmans, directeur van de gemeente dhr. Havermans, opzichter Sjang Drissen, rechts burgemeester Hens en wethouders Hennen en Math. Paulsen.

Uit: Het Land van Valkenburg (in de volksmond ’t Gezètsje genaamd) in 1951:
In 1951 was er al sprake van de plaatsing van een grote steen, die in Valkenburg geplaatst zou worden. Maar dat werd aangekondigd als zijnde een 1 april grap in het Land van Valkenburg van vrijdag 30 maart 1951. Zo’n twee weken later wordt er serieus melding gemaakt dat expediteur Dabekausen uit Beek de grote steen uit de Vijlenerbos zal uitgraven en naar Valkenburg zal vervoeren. Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg zijn akkoord met het plan. De steen komt in de Verlengde Grootestraat te liggen en is 2,80 meter hoog, hij weegt ruim 25 ton en wordt vervoerd per tank carreer. De kosten zijn geraamd op ƒ 1700,=.
De grote steen (in de volksmond “de kei” genaamd) is van oorsprong een monoliet (een zwerfsteen). Tijdens de raadsvergadering van mei 1950 wil dhr. Caselli er een oorlogsmonument van maken, met inscripties van gevallen oorlogsslachtoffers. Er is een ander voorstel om het recht van fotograferen te verhuren. Dhr. A. Smeets wilde niet akkoord gaan met dit laatste voorstel omdat hij vond dat niet één persoon dit recht zou mogen krijgen.

← Vorig bericht

Wietwoning in Broekhem-Noord gesloten.

Falcon radio en Tv Valkenburg blijven uitzenden.

Volgend bericht →