Dinsdag bestemmingsplan kernen.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Dinsdag bestemmingsplan kernen.

Bestemmingsplan voor alle kernen.Er is een extra vergadering van de ‘Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer’ gepland voor dinsdag 12 oktober om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Behandelt wordt een voorstel betreffende het vaststellen van het Bestemmingsplan Kernen 2010.

Na de bekendmaking zijn 32 zienswijzen ingediend. Aangedragen voorstellen van de indieners zijn in het voorliggende voorstel van het bestemmingsplan opgenomen. Nadat de raad op 25 oktober het bestemmingsplan heeft vastgesteld kunnen alleen de indieners van zienswijzen nog in beroep gaan.

Hieronder terft u de bijlages en de raadsnota aan.

Raadsnota vaststellen bp2909.pdf 1e Bijlage sub a uitgangspunten notitie en raadsbesluit.pdf 4e Bijlage wijzigingsnota 2909.pdf 1e Bijlage sub c advies commissie 2909.pdf 2e Bijlage sub 1 vergelijking planregels Agrarisch 2909.pdf
← Vorig bericht

HV Iason wint van Loral 2 en bekert verder.

Meerdere contacten met Blokker en Ahold geweest.

Volgend bericht →