Discussie constructiefouten Adelante duurt voort

Voorpagina » Nieuws » Discussie constructiefouten Adelante duurt voort

Het belangrijkste agendapunt van de raadscommissie Sociaal Domein op maandag 23 januari 2023 was het herstel van constructiefouten in het gebouw van de Mytylschool Encanto, onderdeel van Adelante, in Houthem. Wethouder Kevin Rouwette deelde de commissieleden mede dat de inhoud van een brief van Adelante, gedateerd eind september 2022, hem pas drie maanden daarna ter hand was gesteld. Hiervoor had hij geen verklaring. In deze brief werd melding gemaakt van ontdekte constructiefouten tijdens herstelwerkzaamheden na de watersnoodramp. Daarvoor werd een extra krediet gevraagd van 185.000,- euro.

Verontwaardiging
Tijdens de vergadering bleek dat het krediet reeds verleend is zonder toestemming van de raad. Hierover spraken diverse fracties hun verontwaardiging uit. Verder stelden zij kritische vragen over de manier van handelen in het verleden. Een greep hieruit: waarom is hout in plaats van staal gebruikt? Kan de toenmalige aannemer aansprakelijk gesteld worden? Waarom heeft tijdens de oplevering geen inspectie van de brandweer plaatsgevonden waardoor de fouten destijds niet zijn ontdekt?
Op veel vragen moest wethouder Kevin Rouwette tot zijn spijt het antwoord schuldig blijven. Hij vroeg zich hardop af of het besluit door het vorige college van B&W is genomen. Ook hierop moest hij het antwoord schuldig blijven. Tot slot vond hij het vreemd dat de brief van Adelante in september jl. is geschreven terwijl het budget in een eerder stadium was toegekend.

Geen hamerstuk
De voltallige commissie verwees de bespreking van dit punt naar de komende raadsvergadering en weigerde hiervan een hamerstuk te maken.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Visit Zuid-Limburg terug naar Spaans Leenhof

Groepsfoto alle jeugdprinsen/prinsessen en narren

Volgend bericht →