Discussie over voortbestaan Stella Maris.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Discussie over voortbestaan Stella Maris.

Besproken in commissie CSWO.In 2008 is het gebouw grondig gerenoveerd op kosten van de gemeente. Gekozen is voor een verlenging van de levensduur voor 10 jaar. Met het LVO is overeengekomen over onderwijsaanbod tot 2018.
Jaarlijks betaalt de school € 190.000,= aan de voorziening groot onderhoud. Bij beëindiging gebruik voor overdracht dient achterstallig onderhoud alsnog te worden uitgevoerd.
Financiële tekorten en lastenverzwaringen maken ingrijpende maatregelen noodzakelijk, te betalen uit de post groot onderhoud.
In de commissie CSWO werd het verzoek van het LVO besproken om geen staat van onderhoud op te maken bij beëindiging gebruik. In 2018 moet worden bekeken hoe de school gehuisvest kan worden en of renovatie, verplaatsing of nieuwbouw aan de orde is.
Alle politieke partijen spraken hun zorg uit over het behoud van voortgezet onderwijs in Valkenburg en droegen wethouder Dauven op de ontwikkelingen nauwlettend te volgen.
Indien het gebruik van het gebouw voor 2018 wordt beëindigd, is vastgelegd dat wel een staat van onderhoud dient te worden opgemaakt.

← Vorig bericht

Realisatie nieuwe peuterspeelzaal Houthem.

Parkeervergunning afschaffen voor Grachtstraat?

Volgend bericht →