Discussie samenvallen Pasen met Amstel Gold Race

Voorpagina » Nieuws » Discussie samenvallen Pasen met Amstel Gold Race

Samenvallen Pasen met Amstel Gold Race leidt tot discussie over gespreid regionaal evenementenbeleid

Toeristisch Zuid-Limburg heeft een topbezetting gehad tijdens de paasdagen van het afgelopen weekend. Dit maakt VVV Zuid-Limburg niet alleen op uit de vele telefoontjes en e-mails die binnen zijn gestroomd bij de reserveringscentrale van de VVV en de hoge bezoekersaantallen op de diverse VVV kantoren, maar dit blijkt ook uit de telefonische enquête die de VVV onder haar contribuanten heeft gehouden ná het drukke weekend. De meeste ondernemers gaven daarbij aan sterk geprofiteerd te hebben van de verschillende evenementen die in de regio werden georganiseerd, maar wisten ook te melden nóg hogere omzetten te kunnen draaien wanneer de top evenementen wat meer verspreid over het jaar georganiseerd zouden worden. Nu was het immers vaak vol=vol tijdens het paasweekend en nog genoeg vrije kamers in de daarop volgende weekenden.

Beeld bij de verblijfsaccommodaties: Pasen 2006 drukker dan 2005

De meeste bevraagde verblijfsaccommodaties, zoals hotels, pensions, vakantiewoningen en campings, gaven aan dat de afgelopen paasdagen over het algemeen drukker zijn geweest als vorig jaar. Zij zijn dan ook zeer tevreden over afgelopen paasweekend. Met name in Valkenburg zaten vrijwel alle hotels, pensions en vakantiewoningen vol en noteerden ook de campings een goede bezetting. Het merendeel van de gasten verbleef gedurende het hele paasweekend. De gemiddelde verblijfduur was bij de hotels 3 dagen. De ondernemers in zowel Valkenburg als het omliggende heuvelland spreken bovendien van een sterk opkomend wielertoerisme gekoppeld aan de grote fietsevenementen.

De drukte rond de evenementen was overigens ook in Parkstad Limburg en de Westelijke Mijnstreek goed merkbaar. De ondernemers daar gaven eveneens aan sterk te profiteren van de Amstel Gold Race, maar ook van de triatlon Stein, de wandel 4-daagse en de Kennedy-Mars.

Positief kritische noten over het samenvallen van de evenementen met Pasen

Ofschoon de ondernemers overwegend zeer positief zijn over de start van het seizoen en vooral de vele evenementen zwaar toejuichen, zijn er vanzelfsprekend ook kritische geluiden te horen. Diverse ondernemers gaven aan het te betreuren dat sommige grote evenementen samenvallen met een toch al druk weekend en pleiten voor een beter spreidingsbeleid. Zo gaf de helft van de verblijfsaccommodaties aan dat zij de Amstel Gold Race liever een weekend later hadden gehad. Zij hadden dan kunnen profiteren van 2 drukke weekenden en hadden minder met name vaste gasten moeten teleurstellen. Vooral de Valkenburgse hotels, die allemaal nagenoeg volgeboekt waren, spraken de hoop uit dat een eventuele Amstel Gold Race in 2007 in een weekend voor of na Pasen zal vallen. De eigenaren van appartementen en vakantiewoningen in met name Valkenburg waren in deze wat genuanceerder. De Amstel Gold Race heeft hen nu een 100% bezetting gebracht, iets wat ze wellicht niet gerealiseerd hadden zonder dit evenement.

De attracties hebben een minder goede start gehad

De attracties zijn over het algemeen wat minder positief over het Paasweekend. 62 % van de ondervraagde attracties noteerde minder bezoekers dan vorig jaar Pasen. Als reden wordt het slecht weer genoemd en de concurrentie van Amstel Gold Race. De attracties in Valkenburg geven daarbij aan geleden te hebben onder de slechte bereikbaarheid door de Amstel Gold Race. 38 % van de attracties noteerde een drukker paasweekend dan vorig jaar. Met name de ‘binnenattracties’ zoals Mosaqua en Musea deden goede zaken

Op de vraag hoe de attracties aankijken tegen de organisatie van de vele evenementen, waaronder de Amstel Gold Race, werd over het algemeen positief geantwoord. Met uitzondering van een meerderheid van de Valkenburgse attracties staan de meeste attractiebedrijven positief tegenover mega evenementen zoals de Amstel Gold Race. Zij geven aan vooral veel voordeel te zien in de positieve reclame die dergelijke evenementen voor Zuid-Limburg genereren, waar zij dan weer indirect van profiteren.

De attracties zijn overwegend positief gestemd over komend zomerseizoen, ofschoon veel afhankelijk zal zijn van het weer. Opkomende trend bij de attracties: het meer en meer zelf organiseren van events om bezoekers te blijven trekken. Vooral dit laatste werkt in de praktijk, geeft men duidelijk aan.

Gezinnen met kinderen, jonge twee verdieners en fietsgroepen oververtegenwoordigd

De bezoekers van het afgelopen weekend waren in meerderheid gezinnen met kinderen gevolgd door tweeverdieners. Vele gasten hadden een racefiets meegenomen, waaruit afgeleid kan worden dat er een relatie is met de Amstel Gold Race. Ook vele groepen wielrenners werden bij de verblijfsaccommodaties gesignaleerd.

Ook werden er meer buitenlandse gasten ontvangen dan andere jaren. Met name de Belgische en Duitse bezoekers nemen volgens de verblijfsaccommodaties in aantal toe. De paasvakantie die in België nog bezig is, genereerde met name extra gasten.

Verwachting komend toeristisch zomerseizoen

Over de komende meivakantie weken zijn de meeste ondernemers zonder meer positief gestemd, ofschoon enkele campings –met name in Valkenburg- nog een voorbehoud maken. Zij geven aan voor een groot deel van hun bezetting sterk afhankelijk te zijn van de weervoorspelling kort vóór de start van de meivakantie.

Ook de zomermaanden worden door de meeste ondernemers vol vertrouwen tegemoet gezien. Vooral de bedrijven in het heuvelland en Parkstad Limburg/Westelijke Mijnstreek zijn erg optimistisch. De Valkenburgse accommodatiebedrijven melden dat het voor juli en augustus nog geen storm loopt, met uitzondering van de weken dat de Tour de France en het EK wielrennen hier plaats vinden.

Het algemene beeld is dat 50% van de bevraagde bedrijven in Zuid-Limburg een groei van het aantal gasten waarneemt. 40% ziet een gelijkblijvend aantal gasten en 10% ziet een stagnatie dan wel daling.

Evenementen van levensbelang, hoewel een betere spreiding gewenst lijkt

De VVV heeft bij deze enquête extra vragen toegevoegd om de visie van ondernemers op de organisatie van evenementen te peilen. Uit de reacties van zowel de ondernemers in de verblijfssector als ook een meerderheid van de ondernemers in de dagtoeristische sector valt te concluderen dat grote evenementen inmiddels van levensbelang zijn geworden voor Zuid-Limburg. Het aantal gasten dat in de regio overnacht vanwege een of ander evenement is volgens de ondernemers significant. Vrijwel alle ondernemers geven namelijk aan met regelmaat gasten te registreren die bepaalde evenementen bezoeken. De kritische opmerking die er echter bij wordt geplaatst, is het gegeven dat veel evenementen tegelijkertijd of tijdens de traditionele piekdagen worden georganiseerd (Pasen, Hemelvaart, Pinksteren e.a.). Hierdoor wordt er minder omzet uit de evenementen gehaald dan wat bij een betere spreiding haalbaar zou zijn. De reacties van de ondernemers lijken ervoor te pleiten om als Zuid-Limburg na te gaan denken over een regionaal evenementenbeleid.

← Vorig bericht

De bibliotheek dichtbij voor Sibbe

Mini – veld voetbaltoernooi S.V. Sibbe

Volgend bericht →